Ing. Zdenek Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
- - HLAVNÍ STRÁNKA - Z PRAXE

Anténní zesilovač pro pásmo UHF
aktualizováno 5.2.2009

- Popis zesilovače

Jedná se o jednoduchou konstrukci s použitím moderních součástek. Ke stavbě a oživení není potřeba polyskop, stačí voltmetr na kontrolu pracovních bodů polovodičů. Zesilovač je možno použít jako náhradu za velmi nekvalitní širokopásmový zesilovač, používaný v některých levných anténách. Filtr (horní propust) na vstupu zaručuje, že zesilovač není zahlcen silnými signály, které se často vyskytují v pásmu mezi VHF a UHF. V případě potřeby jej lze vyrobit i dvojitý. Pokud to podmínky umožní, dá se filtr vynechat či přepočítat na VHF (pak je dobré mít přehled o tom, jak silné signály se nachází v pásmech od FM až po UHF, aby zesilovač nebyl přebuzen). Zisk se pohybuje kolem 28 - 32dB (při použití BFR91A asi o 3-5dB méně), povolená výstupní úroveň signálu je maximálně 100dBuV (což znamená, že žádný signál/kanál na vstupu nesmí přesáhnout 70dBuV, raději méně). Pokud je úroveň vstupních signálů větší, použijte jednostupňovou variantu - její schema je na konci této stránky. Čím širší je zesilované pásmo, tím nižší úroveň signálů je zesilovač schopen zpracovat, aniž by došlo k intermodulaci (přebuzení). Částečného zvýšení odolnosti proti intermodulaci dosáhnete zvýšením proudu tranzistorem T1 - snižte hodnotu kolektorového odporu R2 na polovinu (stejně tak se dá trošku přidat i MAR-6, ale pozor na překročení mezních parametrů). Jestliže máte pocit, že už je zesilovač na hranici přebuzení, zkuste na vstupní konektor přiletovat odpor 75-100ohm proti zemi. Pokud se obraz zlepší, popř. se vyčistí původně zarušené kanály, byl zesilovač přebuzen. Stejně tak ale většinou přebudíte televizní tuner, pokud do ně zapojíte přímo výstup ze zesilovače s úrovní nad 90dB. Na tyto testy je potřeba zařadit útlumový člen kolem 20dB (v praxi ho nahradí útlum koaxu a zásuvek). Pokud použijete tento zesilovač jako náhradu původního vestavěného do antény, nezapomeňte na symetrizační člen. Lze použít i původní symetrizační člen, který bývá součástí zesilovače či antény. Zesilovač bez problémů přenáší signál DVB-T.

Zesilovač UHF

- DOPORUČENÍ

Vzhledem k tomu, že jsem při četných bouřkách v poslední době zaznamenal už dvě poškození těchto zesilovačů (částečný zkrat na straně výstupu, projeví se snížením napětí na výstupu pod 3V), doporučuji přidat na napájecí větev 15V transil a nehonit MAR až na hranici povoleného proudu, t.j. raději zvětšit R3 a R4 na 560-680R pro 12V napájení.

- Použité součástky a konstrukce

Celý zesilovač lze vestavět do plechové krabičky, nebo jej lze postavit jen na kousku plechu potřebných rozměrů - plošný spoj v tomto případe dělá pouze problémy. Odpory jsou použity uhlíkové 0.5W (nepoužívat metalizované !), kondezátory keramické. Pokud nemáte k dispozici bezvývodové kondenzátory, lze použít obyčejné, pouze se zkrátí vývody na minimum. Jako polovodiče jsou použity tranzistor AT-41586 (v nouzi lze nahradit BFR91A) a hybridní zesilovač MAR-6. Bílá tečka v obou případech označuje bázi, popřípadě vstup. Údaj u cívky 2z/3mm znamená 2 závity na průměru 3mm, drát je použit lakovaný, průměr asi 0.3 - 0.4mm (co je po ruce). Cívečku ve vstupní filtru roztáhněte tak, aby měla mezi stoupání 2mm/závit. Pokud použijete konektory, nejvhodnější jsou F-konektory. Samotné oživení je jednoduché, po připojení napájecího napětí 12V zkontrolujte, zda se v kolektoru tranzistoru AT-41586 nachází napětí asi 5V a na výstupu hybridu MAR-6 napětí asi 3.5V . Pokud chcete zesilovač napájet po koaxu, je nutné přidat tlumivku mezi střední vodič koaxu a napájecí větev. K letování polovodičů doporučuji použít mikropájku, už vzhledem k jejich velikosti.

DODATEK: V případě, že časem dojde k přebuzení dvoutranzistorové verze (výstupní úroveň je nad 100dBuV, např. spuštěním nového vysílání DVB-T v okolí - projeví se nejčastěji šumem v analogovém signálu přes celé pásmo), můžete obvod MAR-6 nahradit obvodem MAV-11+ a hodnotu R3 a R4 snížit na 220R. Všechny tyto obvody koupíte v GES.


-Jeden z prototypů - osvědčené osazení „přímo na plech” (MAR-6 v provedení SMD)

Mezi bezvývodovými kondenzátory v napájení je pouze přidán odpor 15R (18R) (lze nahradit tlumivkou), ale není nutné používat. Dále na pravém obrázku na pravé straně u konektoru je vidět tlumivka navinutá na feritu, kterou se zesilovač napájí po koaxu. Je připojená na střed F-konektoru a C4.

Zesilovač UHF Zesilovač UHF

-Katalogové listy některých použitých součástek :

MAR-6

Katalogový list obvodů MAR 1-8

AT-41586

Plechová krabička

- Jednostupňová varianta se ziskem kolem 18dB

V místech se silným signálem (nad 75 dBuV) je lepší použít jednostupňovou variantu. Dvoustupňový zesilovač už bývá spolehlivě přebuzen a vyrábí spíš šum než užitečný signál, zvlášť v místech, kde je velká úroveň signálu DVB-T.

Zesilovač UHF

- DOPORUČENÍ

Vzhledem k tomu, že jsem při četných bouřkách v poslední době zaznamenal už dvě poškození těchto zesilovačů (částečný zkrat na straně výstupu, projeví se snížením napětí na výstupu pod 3V), doporučuji přidat na napájecí větev 15V transil a nehonit MAR až na hranici povoleného proudu, t.j. raději zvětšit R3 a R4 na 560-680R pro 12V napájení.- - HLAVNÍ STRÁNKA - Z PRAXE

    


Valid HTML 4.01 Transitional