JEDNODUCHÝ TVAROVAČ OBDÉLNÍK - SINUS


Popis funkce


Praktici ví, že tvarování obdélníku na sinus není nic jednoduchého, většinou je výsledkem průběh, který se sinusu blíží jen velmi vzdáleně nebo je zapojení složité, popř. vyžadující hůře dostupné součástky, jako například speciální dolní propusti.

Pokud potřebujeme tvarovat konstantní kmitočet, můžeme použít jednoduchou pásmovou propust na následujícím obrázku. Propust je velmi úzká, nulový fázový posun a zesílení 2 má pouze na rezonančním kmitočtu, mimo něj se výstupní fáze i amplituda signálu velmi rychle mění. Nelze tedy použít pro generátory s proměnnou frekvencí, jedině za cenu paralelního ladění propusti.

Napájení OZ je symetrické, sinusovka je symetrická kolem nuly i v případě buzení např. TTL signálem. Veškeré výpočty jsou na obrázku, Q je jakost obvodu, pi je samozřejmě Ludolfovo číslo, kondenzátory (oba mají stejnou hodnotu) jsou stabilní foliové s takovou kapacitou, aby odpory vycházely v řádu jednotek až desítek kiloohmů. Vypočtené hodnoty jsou pro kmitočet 50Hz. Čím vyšší zvolíte Q (maximum je kolem 150), tím kvalitnější sinus získáte, ale za cenu rostoucí úzkopásmovosti a nutnosti použití přesnějších a stabilnějších součástek.

TVAROVAC

Simulace pro obdélník 50Hz


TVAROVAC

Simulace - využití jako filtr (sinus 50Hz s parazitní modulací 10Hz)


TVAROVAC