Ing. Zdenek Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
- - HLAVNÍ STRÁNKA - Z PRAXE

Šetrná výměna součástek bez odsávačky

- Jak šetrně vyměnit součástku bez použití odsávačky ?

Občas se stává, že je potřeba několikrát a přitom šetrně vyměnit součástku a zabránit přitom poškození plošného spoje. Při použití odsávačky se často při opakované výměně plošný spoj odloupne, ať už mechanickým či tepelným namáháním či kombinací obojího. Následující postup je jednoduchý, ověřený praxí a velmi šetrný k plošnému spoji.


1. Odsávačku odložte někam bokem, nebude potřeba.

2. Vyrobte si následující přípravek - je to nepotřebný (tupý) HSS vrták stejného průměru, jaký má otvor v DPS (většinou pro jednostranné DPS 0.8mm, pro prokovené otvory doporučuji předem vyzkoušet na čistém průchodu). Vrták je zalepený chemoprenem do kulatého dřevěného kolíčku tak, aby se dal mezi prsty otáčet.

Vrták s držákem
3. Vadnou součástku odštípněte ze strany součástek (součástku odštípneme, i když vadná není - jde nám přece o zachování nepoškozené a cenné DPS, nikoliv o šetření desetníků na součástkách). Pokud se jedná o IO, chce to ostré štípačky a nožku po nožce uštípnout. Pokud chcete součástku zachovat, v případě dvou či třech vývodů (pokud možno rovných, nikoliv zahnutých na straně spojů) ji lze opatrně vyjmout po nahřátí cínu. Nepáčit a neodsávat, povolen je pouze tah součástky ve směru od desky, kolmo k DPS! V případě snahy o zachování IO nezbývá než odsát cín a vyjmout, čímž tato metoda pro tento účel ztrácí význam a příště pro pokusy použijte patici !

4. Zbytky vývodů vyjměte s pomocí pinzety ze strany spojů. Zbytek vývodu se většinou po ohřátí cínu na pájecí plošce přilepí na hrot a pinzeta není potřeba. Pokud vyjmutí brání mechanická překážka na vývodu, nezbývá, než vývod vyjmout ze strany součástek.

5. Ohřejte cín na pájecí plošce, zasuňte vrták do otvoru v DPS (ze strany spojů) a otáčením vrtáku čistěte otvor, dokud cín nezchládne. Jelikož vrták je kalený, nepřilepí se a vzikne krásně čistý otvor. Když ne krásně, alespoň dostatečně průchozí pro vložení nové součástky.

6. Vložte novou součástku, použijte trošku dobrého cínu či tavidlo a zaletujte.

Body 4 a 5 je potřeba dělat opatrně a rychle, při trošce cviku je to operace na pár vteřin. Ideální je samozřejmě mikropájka a co nejnižší teplota, aby původní cín na plošce zbytečně neoxidoval. Hodně štěstí !- - HLAVNÍ STRÁNKA - Z PRAXE

    


Valid HTML 4.01 Transitional