SABRE ADVANCED 2 - osazení verze UPD_3 na dps UPD_2B

Aktualizováno 27.1.2013

Úvod


Vzhledem k tomu, že verze UPD_3 je prověřená, zatímco verze UPD_2B byla jakýsi mezikrok, který sice fungoval, ale nebylo to ono, doporučuji osadit či aktualizovat zapojení Sabre Advanced II. podle verze UPD_3. Změn není mnoho, ale je potřeba je provést všechny.


Výrobní podklady


Stáhněte si tyto aktuální a zkontrolované výrobní podklady:

 1. Schema UPD_2B je ZDE»»
 2. Osazovací výkres (hodnoty součástek) UPD_2B je ZDE»»
 3. Pro kontrolu i schema UPD_3, které je ZDE»»

Pro osazení logicky použijte osazovací výkres UPD_2B, je v něm zanesena spousta úprav použitých ve verzi UPD_3 (týká se ale pouze změny hodnot součástek, nikoliv zapojení). Některé součástky jsou proti UPD_3 i navíc, ty klidně osaďte také, neosazené/nepoužité pozice jsou označeny zkratkou N.U.. Schema UPD_3 používejte jen pro kontrolu, v případě nesrovnalosti hodnot platí UPD_3 (s výjimkou R72,R74,C8).


Krok 1. - osazení pozic součástek označených #


Na osazovacím výkresu UPD_2B jsou # označeny pozice, kde je nutno zapojit dvě či více součástek místo původní jediné. Údaj v závorce v následujícím seznamu je přibližná pozice součástky.

 1. Na pozici diody VD15 (OZ4C) osaďte dvě seriové diody 1N4148 místo jediné
 2. Do serie s VD17 (KON16) přidejte odpor 100K
 3. Do serie s VD9 (OZ5A) přidejte odpor 100K
 4. Odpor R60 (mezi OZ3 a OZ5) vyrobte ze dvou seriových odporů 1M, jejich spoj nechte přístupný, bude použito dále

Krok 2. - FLICKER FILTER


Flicker filter (filtr praskání) - tato úprava je relativně nejsložitější, flicker filter zamezuje popraskávání detektoru např. nad železnými objekty v režimu diskriminace, na to je totiž mnohem lepší použít dvoutón. Komu to nevadí, může vynechat, já to ovšem nedoporučuji.

Odpor R60 je v tomto případě tvořem dvěma odpory 1M v serii - do jejich spojnice ze strany součástek zapojte anodu diody 1N418, její katodu připojte na pin3 KON16 (viz schema UPD_3). Dále do této spojnice připojte kondenzátor 22n/F proti zemi detektoru - ideální je vyvrtat otvor do zemního spoje, který vede pod odporem (odpory) R60. Součástky VD17+100K touto úpravou sice trošku ztrácí smysl, ale já je nechávám osazeny - můžete si následně v terénu vyzkoušet, co je vlastně lepší. Na následujícím obrázku je to zapojeno poněkud nepěkně, zato ale (snad) názorně.

SABRE ADVANCED 2

Krok 3. - osazení ostatních součástek, pozice označené EXP a použití kolíkové lišty


Nyní osaďte ostatní součástky (samozřejmě kromě součástek označených N.U. podle osazovacího výkresu UPD_2B. Na pozicích součástek označených EXP důrazně doporučuji osadit kolíkovou lištu a součástky pájet až na ni - viz foto. Vyhnete se tím poškození DPS při experimentech. Nevyužité piny opatrně vytáhněte. Většinou bývá nutné převrtat patřičné otvory vrtákem 1mm.

SABRE ADVANCED 2

Krok 4. - osazení součástek ze strany spojů


Popis umístění objektů vychází z pozice DPS pohled ze strany spojů, logo ZdenekHQ je na levé straně, nápis SABRE ADVANCED nahoře.

 1. Přeškrábněte plošný spoj mezi elektrolyty C26 a C41 a přidejte seriový odpor 100ohm. Spoj se nachází u pravého kraje desky u konektorů napájení, potenciometrů GB, DISC, cívka atd. Pozor, ať nepřerušíte spoj zem, ten je trošku silnější.
 2. Přeškrábněte plošný spoj mezi mínusem elektrolytu C29 a TL431 a přidejte seriový odpor 220ohm. Spoj se nachází v pravém dolním rohu.
 3. Mezi vývody 1 a 3 OZ3A přidejte seriovou kombinaci diody 1N4148 a odpor 3M3, katoda diody je na pinu 3 (viz schema UPD_3). OZ3 se nachází v levé horní čtvrtině desky.
 4. Mezi pin 2 KON4 a pin 6 OZ4B přidejte dva seriové odpory 3M3. Tato úprava je pouze doporučená. Součátky se nachází v levé dolní čtvrtině desky.
 5. Mezi pin 1 KON15 a pin 2 OZ3A přidejte diodu 1N4148, katoda je na pinu 2. Tato úprava je pouze doporučená. KON15 i OZ3 se se nachází v levé horní čtvrtině desky.

Dodatek - bipolární kondenzátory


Vzhledem k tomu, že se dnes dají sehnat SMD kondenzátory v rozměru 1210 i s kapacitou 10uF, vyzkoušel jsem tuto úpravu a funguje. Dají se bez problémů přiletovat ze strany spojů. Dlouhodobou zkušenost s nimi zatím nemám. Další možná úprava je výměna C23 a C16 za bipoláry 3u3, při změně nastavení se detektor rychleji přizpůsobí této změně, na citlivost to nemá vliv.


Stínění cívky L1


Nezapomeňte na stínění cívky L1, rozměrově dobře sedí třeba hliníkový kryt ze starých tesláckých cívek. Měnič jinak způsobuje rušení detektoru. Pokud nemáte tuto krytku, vyrobte si ji třeba z tenkého měděného plechu a nezapomeňte uzemnit. Ideální by bylo navinout tuto cívku na toroid, ale to už nechám na vás, je to trošku víc práce.

SABRE ADVANCED 2

Měření síly signálu


Velikost odporu R72 ovlivňuje rychlost reakce mikroampermetru na krátkodobé špičky signálu. Bývá lepší, když na krátkodobé špičky reaguje měřák spíš menší výchylkou. Odpor R81 zase ovlivňuje linearitu, tedy spíše nelinearitu měřáku, aby slabé signály byly dobře měřitelné a silné signály nešly přes maximum měřáku. Odpor R74 ovlivňuje, jak rychle bude výchylka měřáku klesat, teoreticky se dá i vynechat.

Finální vzhled:


Podle mého skromného názoru to skoro není poznat, že se jedná o tak rozsáhlou úpravu....

SABRE ADVANCED 2

Seznam referencí součástek, kterých se týkají průběžné změny či úpravy


Možné změny provedené ve verzích UPD_2B, UPD_2B_REV_2013 a UPD_3 (reference odpovídají schematu UPD_3 REV 2013, ve starších schematech mohou chybět). Prověřené a správné hodnoty součástek včetně jejich zapojení jsou pouze ve zmíněném schematu.

 1. R78,R85,R7,R14,R52,R11,R81,R88+R89,R77,R84+VD20,R72,R74,R41,R60,R25,R63,R54,R66
 2. C52,C53,C25,C28,C41,C8,C4,C24,C19,C35
 3. VZ3,VD17+R86,VD9+R87,VD15,VD21,VD14
 4. OZ2,OZ4