Ing. Zdenek Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
- - HLAVNÍ STRÁNKA - Z PRAXE

Referenční oscilátor pro čítač 1.3Ghz

- Popis obvodu

Referenční oscilátor vznikl jako doplněk zdařilé konstrukce čítače Miloše Zajíce, který je popsán na TÉTO stránce. Účelem bylo nahradit původní oscilátor přesnějším, vyhnout se co nejlépe teplotní závislosti reference a omezit na minimum dobu nutnou pro stabilizaci parametrů. Proto byl zvolen dvoutranzistorový Butlerův oscilátor, kde krystal je zapojen tak, že je minimálně ovlivňován parametry okolních součástek, jejich teplotní závislostí atd. Není potřeba nic nastavovat, s vyjímkou cívky L1, kterou je potřeba nastavit roztažením závitů tak, aby oscilátor spolehlivě nasazoval, a samozřejmě případná kalibrace čítače trimrem C1 podle kmitočtového normálu. Cívka L2 je navinuta na feritovou tyčinku, její hodnota není kritická. Obě cívky jsou vinuty drátem průměr 0.3mm, po oživení fixované voskem, popř. lepidlem (to hlavně v případě použití termostatu). Spotřeba je 15mA / 5V, pokud zvolíte hodnotu odporu R9 220ohm, bude oscilátor spolehlivě chodit už od 1.2V, ovšem spotřeba se zdvojnásobí. Celá konstrukce byla provedena samonosně na cínovaném plechu, jako montážní body byly použity bezvývodové kondnzátory (na obrázku červená kolečka), které lze bez problému nahradit čtverečky kuprextitu, přilepenými chemoprenem na plech. Tranzistory BFR91 lze zřejmě nahradit běžnými křemíkovými tranzistory řady BC54x (nezkoušel jsem).

Teplotní stabilita je přibližně 10Hz/1stupeň , pokud chcete o řád lepší parametry, nezbývá, než umístit oscilátor do termostatu. Je třeba si uvědomit, že chyba měření je tím vyšší, čím vyšší je měřený kmitočet. Proto např. odchylka 100Hz při změně teploty okolí o 10 stupňů vyvolá na kmitočtu 500Mhz chybu měření asi 2kHz. Pokud s čítačem chcete kontrolovat např. kmitočty vysílače či oscilátorů přijímače u radiostanic PMR, nezbývá, než použít termostat nebo zaručit stálou provozní teplotu (samozřejmě po předchozí kalibraci čítače).

Vývod OUT připojíte na vývod 5 procesoru ATMEL, původní součástky oscilátoru vynecháte, vývod 4 zůstane nezapojený.

Referenční oscilátor 24Mhz

Celý čítač byl ještě doplněn zdrojem, VF předzesilovačem (BFR91A), dělička SAB6456A byla umístněna samostatně do plechové krabičky spolu s předzesilovačem a čítač byl doplněn přepínáním vstupů pomocí miniaturních relé tak, aby nebylo potřeba při změně funkce přehazovat kabely do různých konektorů.

Rozsah 1.3Ghz funguje už od 1Mhz, citlivost je 10mV / 100Mhz.

- Vzhled přístroje

Čítač 1.3GHz

- Použitá literatura (pro návrh oscilátoru)

Diplomová práce Jan Zela 2004- - HLAVNÍ STRÁNKA - Z PRAXE

    


Valid HTML 4.01 Transitional