Rychlá kalibrace PMD DIGI V9.x

Aktualizováno 20.12.2013

             PMD DIGI

Stránka je připravená pro přímý tisk ! Nadbytečné objekty budou vynechány.


Krok 1. - kontrola důležitých napětí


Zkontrolujte napětí v nejdůležitějších bodech detektoru. Musí být připojená cívka. Pokud budou mimo toleranci, je někde chyba !

 • TP6: Toto napětí definuje základní výkon detektoru, ale samozřejmě i spotřebu. Doporučená hodnota je 18V.
 • TP11: V tomto bodě musí být napětí minimálně o 3V větší než v bodě TP6.
 • TP17: V tomto bodě musí být minimálně 7V, doporučeno je alespoň 9V, jinak může kolísat podsvícení displeje. Pokud je napětí menší než 9V, zapojte switch JMP5.
 • TP9: V tomto bodě musí být stabilních 5V ±0.1V
 • TP9: V tomto bodě musí být stabilních 8V ±0.1V
 • TP1: V tomto bodě musí být 16.5V ±0.3V. Změnou hodnoty odporu R6 (snížením na 5K1, popř. 4K7)lze toto napětí upravit na 14-15V, pokud použité CMOS obvody 4066 a 4052 nemají povolené vyšší napájecí napětí než 15V. Tady záleží na výrobci.
 • TP10: V tomto bodě musí být 8.4V ±0.3V
 • PIN 14-OZ3: Na tomto pinu musí být napětí v rozsahu 5-10V. Pokud je napětí mimo toleranci, zkuste snížit hodnotu odporu R29.

Pokud máte DPS verze UPD_8B a máte nastaveno v bodě TP6 napětí VĚTŠÍ než 18V, zrušte propojku bodů A SWP-1 a propojte body B. Snížíte tím zatížení VT1.


Krok 2. - Tlumení cívky


Verze 9 vyžaduje pro správnou funkci kritické tlumení cívky. Provoz přetlumené cívky není až zas tak velký problém, provoz cívky s překmitem způsobí nežádoucí nárůst citlivosti detektoru na přiblížení cívky k zemi !


KALIBRACE POMOCÍ OSCILOSKOPU PRIMÁRNÍHO PULSU


Ve verzi V9.6.1 bohužel nefunguje přepínání časového rozlišení osciloskopu pomocí tlačítka NEXT/ENTER. Je to daň za přeplněnou paměť a kolize proměnných. Tyto nepříjemné problémy zmizí až s verzí 10 a novým typem procesoru.

Spusťe aplikaci PPULS SCOPE a pomocí tlumících odporů R59,R60,R10,R16 a popřípadě přidáním dalších nastavte doporučený průběh relaxační křivky. Používejte vždy minimálně dva odpory se stejnou hodnotou v serii (napěťové namáhání). Nedoporučuji nastavovat finální kalibraci pomocí trimru RP4 (snad jedině v případě použití kvalitního cermetového trimru), ten je určen jen na experimenty (mohl by časem způsobovat nestabilitu detektoru) !

                

KALIBRACE POMOCÍ ANALYZÁTORU CÍVEK


Spusťe aplikaci COIL ANALYSER a upravte tlumení cívky tak, aby se v řádku TLUMENÍ zobrazilo OK. Nastavení na hraně OK/PŘETLUMENO není na závadu, PŘEKMIT JE NEŽÁDOUCÍ. Poznamenejte si doporučenou minimální hodnotu RT.

                

Krok 3. - Nastavení PBI


 1. Spusťe aplikaci INTEGR SCOPE.
 2. Pomocí tlačítek UP/DOWN nastavte doporučenou minimální hodnotu RT.
 3. Nastavte trimr PBI tak, aby se v položce ST zobrazilo OK. Pokud to nejde, nebo je nastavení nestabilní, zvyšte hodnotu RT.
 4. Tlačítkem BACK/CAL vynulujte hodnotu SB
 5. Pomocí tlačítka UP zvyšte hodnotu RT o 1 a sledujte změnu hodnoty SB (Soil Balance). Pokud se změní o více než desítky, opět ji vynulujte a tento bod zopakujte. Pokud je změna SB při zvýšení RT dostatečně nízká, nastavte předchozí hodnotu RT. Toto nastavení zajistí stabilitu detektoru při přiblížení cívky k zemi, mokré trávě atd. Můžete zkusit citlivost cívky třeba na přiblížení ruky.
 6. Úpravou nastavení trimru PBI se pokuste nastavit parametr NS (Noise Sensitivity) tak, aby se co nejvíce blížil hodnotě NULA. Je ovšem nutno hlídat parametr ST:OK. Pokud to nejde, nevadí. Vliv tohoto parametru je minimální a projeví se hlavně v silném rušení.