Manuál PMD DIGI UPD_8

Aktualizováno 31.3.2013

PMD DIGI PMD DIGI PMD DIGI

Stránka je připravená pro přímý tisk ! Nadbytečné objekty budou vynechány.


Základní popis


PMD DIGI je digitální verze pulsního detektoru, která díky mikroprocesorovému zpracování naměřených dat umožňuje daleko lépe detekovat a identifikovat nález ve velkých hloubkách. Software umožňuje kompletní nastavení časování a všech parametrů, definování vlastních detekčních módů včetně vlastní organizace čtyř-řádkového displeje (LCD 4x20zn.), volitelné nastavení tónů (jednoduchý, multitón podle Target_id, D.I.R. atd., spojitý-VCO pro pin-point, AM modulace), vlastní pojmenování módů a jednotlivých nálezů pomocí čísla Target_id a 8-znakového popisu.
V současné době jsou k dispozici jeden detekční a dva diskriminační filtry pracující na principu měření vodivosti. Po doplnění detektoru modulem RDU a speciální cívkou jsou k dispozici další dva filtry pracující na principu železo/barevný kov, stejně jako VLF IB detektor. Filtry se dají libovolně kombinovat.
Napájení detektoru je univerzální, vybíjení akumulátoru nemá díky step-up měniči vliv na stabilitu a funkce detektoru. Samozřejmostí je ochrana aku před vybitím, automatické vypíná při nečinnosti, automatické udržování maximální citlivosti, ochrana proti zkratu cívky, zálohování parametrů jedním tlačítkem (backup) při experimentech s nastavením detektoru, orientační scanner pro určení tvaru nálezu s nastavitelným ziskem, orientační osciloskop pro kontrolu cívky, digitální řízení hlasitosti, nastavení kmitočtu pro minimalizaci interferencí, analyzátor cívky atd.
Ve verzi UPD_8 byla změněna organizace MENU tak, aby nastavení bylo intuitivnější. Celkově byl software proti verzi UPD_7 výrazně změněn, byly odstraněny některé skryté bugy a přidáno pár drobných vylepšení. Počet módů byl rozšířen z 8 na 12. Díky úpravě měniče byl zvýšen výstupní výkon z 80W na cca 200W a s tím souvisí zvýšení povoleného napájecího napětí až 15V.

Rozsahu zdrojového kódu je kolem 18.000 řádků, takže drobné chyby/bugy nejsou vyloučeny. Pokud na nějaký narazíte, prosím o upozornění. Děkuji předem.


Zkratky přednastavených detekčních módů:

 • ALLM: all metal, detekuje všechny kovy
 • PINP: pin point, zaměření nálezu podle výšky tónu
 • SCAN: scanner, grafické zobrazení síly signálu
 • DIR1: diskriminační mód 1 pro eliminaci drobného šrotu
 • DIR2: diskriminační mód 2 pro hledání mědi, stříbra, zlata, hliníku
 • FULL: all metal mód se zobrazením všech měřených veličin
 • TEST: testmode pro nastavení diskriminačních filtrů
 • PWRT: power test – slouží k nastavení parametrů ochran zdrojů

Funkce jednotlivých tlačítek:

 • MENU: nastavení parametrů detektoru (viz Menu)
 • MODE: přepínání jednotlivých pracovních módů
 • POWER: zapnutí a vypnutí detektoru
 • ENTER: uložení parametrů, slouží i ke vstupu do zálohy dat (BACKUP)
 • CAL: kalibrace detektoru
 • VOL: hlasitost tónů, nastavuje se pomocí UP/DOWN, ukončuje ENTER nebo VOL
 • UP/DOWN:
  • změna parametrů nebo zapnutí a vypnutí funkce
  • UP slouží i ke vstupu do nastavení TR-HOLD (popř. dalších souvisejících parametrů)
  • UP slouží i k nastavení citlivosti scanneru v módu SCAN

Alternativní funkce jednotlivých tlačítek v EDITORU

 • UP/DOWN : Změna znaku
 • ENTER : Skok na další znak
 • CAL : Návrat na začátek řádku
 • MODE : Skok na další položku-název-popis
 • MENU : Konec editace

Provoz detektoru


Před každým použitím nechte detektor asi minutu „zahřát“. Cívka i budící tranzistor VT4 vlivem ohřevu mírně změní svoje parametry a toto je potřeba vzít v úvahu. Je vhodné na budící tranzistor VT4 připevnit izolovaný chladič spojený s 0V (zem detektoru). Jako budící tranzistor VT4 je doporučený FGA25N120 (IKW25N120T2 v TME) bez ochranných transilů VZ8 a VZ9. Lze použít i jiné tranzistory (FET, IGBT) na pracovní napětí alespoň 900V a proud 10A. Samotná velikost indukované "jehly" (její špičkové napětí je limitované okamžikem nedestruktivního průrazu tranzistoru při rozepnutí tranzistoru) nemá přímo vliv na dosah detektoru, ale zkracuje dobu relaxace cívky RT.

U verze UPD_8 zasuňte switch JMP1 (ZISK) a nastavte výchozí hodnotu CITLIVOST na 8.

Vzhledem ke zvýšenému výkonu (proudu cívkou) a použití tranzistorů na napětí kolem 1kV je dotyk výkonového tranzistoru či živého konce cívky už docela nepříjemný. Celková energie "jehly" je malá a tudíž nebezpečí nehrozí, přesto prosím dbejte zvýšenou opatrnost !

Pozor také na vlhkost kolem konektorů a v cívce (tam vydrží dlouho), detektor se začne chovat absolutně nestabilně! Při měření běžným ohmmetrem může být tato vlhkost neměřitelná a projeví se až při vyšším napětí, t.j. zmíněné "jehle" nebo třeba při kontrole měřičem izolace, který pracuje s napětím 500V. Toto je poznatek z praxe, který mě hodně natrápil. Chce to mít v záloze jednu "suchou" cívku pro kontrolu.


Časování důležitých pulsů


PMD DIGI

MENU


Některé položky se objeví až po aktivaci PROFI MENU !

PARAMETRY

 • GLOBÁLNÍ PARAMETRY
  • Primární puls - šířka primárního pulsu
  • Relaxační doba cívky (RT) - doba trvání relaxačního "kolena" cívky
  • Šířka DETekčního pulsu - základní detekce kovu. Pro různé kovy se optimální šířka liší a je nutno respektovat i následné nastavení DIR a MER.
  • DIR pauza - pauza mezi detekčním a DIR pulsem, větší pauza = menší citlivost DIR na špatně vodivé kovy, t.j. větší potlačení železa a alobalu
  • Šířka DIR pulsu - měření kovů se špatnou vodivostí (železný šrot,alobal)
  • MER pauza - pauza mezi DIR a MER pulsem, větší pauza = menší citlivost MER na slitiny kovů s menší vodivostí než čisté barevné kovy
  • Šířka MER pulsu - měření slitin a kovů s dobrou vodivostí
  • Měřící bod TargetID - hodnota DET, při kterém je určeno TargetID
  • Základní tón frq - frekvence základního tónu detekce
  • TargetID tón frq - frekvence tónu pípnutí při určení TargetID
  • LCD refresh rate - opakovací frekvence výpisu numerických hodnot na displej, zlepšuje čitelnost pro rychlé změny údajů
  • Délka paketu - nastavení pro módy 2,3,4. Citlivější detekce, používá tzv. packet módy, kdy je integrováno více vzorků do jednoho výsledného měření (tzv. packet). Výchozí délka packetu je 4, ale lze nastavit i vyšší hodnoty, teoreticky až do okamžiku blízké limitace integrátorů, prakticky ale do okamžiku, kdy přestane fungovat autokalibrace. Nejkritičtější je v tomto případě hodnota RT - čím vyšší hodnota, tím relativně menší citlivost detektoru, ale tím později dojde k přebuzení integrátorů. Pro některé barevné kovy může být vyšší RT naopak výhoda, protože citlivost na železo bude od určitého nastavení menší, na barevné kovy zůstane stejná. Při změně nastavení délky packetu je nutné zkontrolovat nastavení trimru PBI a Osciloskopu integrace, nejčastější příznak chyby bude výpis při kalibraci "Nelze zkalibrovat !"
  • Offset frq pulsu - jemné doladění frekvence primárních pulsů
  • TargetID rozsah tonů - nastavení rozsahu tónů pro akustickou indikci TargetID
 • HLAVNÍ DETEKČNÍ MÓD - výběr hlavního detekčního módu. Mód 1 je klasický 100Hz mód vhodný spíš pro mělké vyhledávání větších předmětů v prostředí dnešní běžné civilizace, módy 2 a více jsou citlivější tzv. packet módy, kdy je integrováno více vzorků do jednoho výsledného měření (tzv. packet).
 • THOLD + CITLIVOST - popis položky
  • TR-HOLD - nastavení threshold, základní práh citlivosti
  • CITLIVOST - nastavení citlivosti, 1 je minimální, 10 je maximální citlivost. Jelikož se jedná už o matematickou (umělou) úpravu citlivosti, nezapomeňte zasunout switch JMP1 (GAIN) a samotné nastavení parametru CITLIVOST spíš snížit (výchozí hodnota je 8).
  • GROUND COMP - kompenzace vlivu země pro speciální cívky, ponechte hodnotu 1.

FUNKCE

 • GLOBÁLNÍ FUNKCE
  • Profi menu - aktivuje v MENU editaci speciálních parametrů
  • Externí cívka - deaktivuje interní budič cívky, určeno pro velkoplošné cívky
  • Auto nulování - automatické udržování "nuly" detektoru, průběžná autokalibrace
  • Napětí aku v % - výpis stavu akumulátorů v procentech, nutno správně nastavit Hi accu a Low accu
  • LCD podsvit - podsvícení LCD
  • Zvýšený výkon - změna parametrů detektoru pro verzi hardware UPD_8, pro neupravené starší verze tuto položku vypnout
  • Scan znak "*" - jednotný znak při kreslení křivky SCANNERU
  • Černý písek - speciální experimentální časování pro silně mineralizované půdy
  • Kmitočet 750Hz - vyšší frekvence prim. pulsů, užší primární pulsy. Může fungovat lépe v silně mineralizovaných půdách. Pozor na vyšší spotřebu detektoru ! Základní frekvence prim. pulsů je 450Hz.
  • Dvojitá integrace - měřící metoda. Výchozí je dvojitá integrace, při deaktivaci se používá jednoduchá integrace.
  • Měřící pauzy - zapnutí nebo vypnutí DIR a MER pauzy
  • Testmód - testovací mód
  • Test frekvence pulsu - testovací mód pro měření frekvence primárních pulsů
 • NASTAVENÍ MÓDU
  • Aktivní mód - aktivuje daný pracovní mód. Pokud je neaktivní, je při volbě MODE přeskočen. jeho nastavení zůstává nezměněno.
  • Pomalý TrHold - threshold je odvozen od filtrovaných dat, pomalejší vyhodnocení, ale odolnější proti rušení, z principu menší citlivost
  • Target ID - výpis numerické hodnoty TargetID
  • Target POPIS - výpis textového popisu TargetID
  • Maximum BEEP - pípnutí při dosažení maxima síly signálu DET. Lze využít pro rychlou lokalizaci nálezu nebo odhad tvaru.
  • AM x VOLUME - omezení hlasitosti amplitudové modulace tónu při AM tónové signalizaci. maximum hlasitosti je omezeno nastavením VOLUME. Při vypnutí se používá celý rozsah hlasitosti.
 • AKTIVACE OCHRAN
  • Automatické vypnutí - automatické vypnutí detektoru při nečinnosti po cca 10-15 minutách.
  • Ochrana akumulátorů - automatické vypnutí detektoru při vybití aku. Nutno správně nastavit Low accu
  • Ochrana zdrojů - automatické vypnutí nebo zablokování detektoru při zkratu cívky či jiném přetížení. Podrobněji viz NASTAVENÍ OCHRAN.
 • NASTAVENÍ OCHRAN
  • Hi accu - napětí nabitého akumulátoru
  • Low accu - napětí vybitého akumulátoru
  • U_138V - minimální povolené napětí v bodě TP6. Nastavte hodnotu U_138 zobrazenou v módu PWRT sníženou o cca 0.5V. Při nižší hodnotě automaticky vypne detektor.
  • Upp - minimální povolené napětí v bodě TP2. Nastavte hodnotu Upp zobrazenou v módu PWRT sníženou o cca 2V. Používá se pro vyhodnocení zkratu cívky.

LOKÁLNÍ FILTRY

 • DETEKČNÍ FILTRY
  • Rychlost nulování - rychlost automatického nulování
  • Filtrace dat - stupeň filtrace dat. Vyšší číslo znamená lepší filtraci, ale pomalejší reakci detektoru.
  • T_HOLD filtr - stupeň filtrace threshold. Počet měření, při kterých musí být překročena nastavená hodnota TR-HOLD, aby došlo k signalizaci nálezu.
  • Offset kalibrace - jednoduše řečeno počet dílků páskového indikátoru, které jsou vidět i při vynulování detektoru. Doporučená hodnota je 3-5.
  • Offset nulování - interval hodnot, které se pro automatické nulování bere jako nula. Pásmo necitlivosti automatického nulování. Např. při nastavení hodnoty 1 se překročení threshold o 1 signalizuje jako nález, ale automatika stále "nuluje", takže signál časem znizí. Při překročení o více než 1 se automatické nulování deaktivuje.
 • DISKRIMINAČNÍ FILTRY
  • D.I.R. filtr - Deep Iron Reject. Potlačení drobného železného šrotu.
  • Notch filtr - Pokud je rozdíl hodnot DET a DIR v nastaveném intervalu vodivosti, vyhodnotí nález jako železo. Šířka intervalu se nastavuje v procentech, nikoliv jako absolutní hodnota.
  • SMART filtr - Speciální algoritmus pro selekci kovů s velkou vodivostí.
  • RDU Fe filtr - Při osazení modulu RDU aktivuje potlačení (reject) železa.
  • RDU Nonfe filtr - Při osazení modulu RDU aktivuje indikaci přítomnosti (accept) barevného kovu. Filtr je nezávislý na filtru RDU Fe a má přednost, t.j. při indikaci přítomnosti železa i barevného kovu bude signalizován nález.
 • DISKRIMINAČNÍ PARAMETRY
  • DIR limit - nastavení potlačení drobného šrotu
  • NOTCH šířka v % - nastavení intervalu, ve kterém změřená vodivost odpovídá vodivosti železa
  • SMART limit - bezrozměrný parametr SMART filtru, hodnotu nutno experimentálně zjistit
  • DIR násobitel - bezrozměrný parametr DIR filtru, hrubé nastavení DIR filtru
 • RDU PARAMETRY
  Zatím neaktivní.

DISPLEJ, TÓNY, SYSTEM

 • LCD + TÓNY
  • 2. řádek
   • INFO ŘÁDEK - výpis aktivace filtrů, Target NAME atd.
   • SCANNER - aktivuje scanner, nastavení řádků 3. a 4. tím pádem nemá význam
   • SÍLA DET - síla signálu DETEKCE
   • SÍLA DIR - síla signálu DIR
   • SÍLA MER - síla signálu MER
   • DIR INFO - informace o DIR filtru. Určeno pro jeho nastavení.
   • NOTCH INFO - informace o NOTCH filtru. Určeno pro jeho nastavení.
   • A/D INFO - výpis informací z registrů A/D převodníku. Jen pro testovací účely.
   • ATZR INFO - výpis informací z registrů automatického nulování. Jen pro testovací účely.
   • Upp INFO - výpis napětí Upp, t.j. napětí výkonového budiče cívky.
   • AKU INFO - výpis napětí akumulátoru.
  • 3. řádek
   • SÍLA DET - síla signálu DETEKCE
   • SÍLA DIR - síla signálu DIR
   • SÍLA MER - síla signálu MER
   • DIR INFO - informace o DIR filtru. Určeno pro jeho nastavení.
   • NOTCH INFO - informace o NOTCH filtru. Určeno pro jeho nastavení.
   • SMART INFO - informace o SMART filtru. Určeno pro jeho nastavení.
   • A/D INFO - výpis informací z registrů A/D převodníku. Jen pro testovací účely.
   • Upp INFO - výpis napětí Upp, t.j. napětí výkonového budiče cívky. Hodnota se může lišit od hodnoty změřené multimetrem v bodě TP2, jedná se o okamžitou hodnotu v okamžiku ukončení primárního pulsu.
   • AKU INFO - výpis napětí akumulátoru.
   • U138 INFO - výpis napětí měniče napětí pro budič cívky, nastavuje se trimrem RP3. Hodnota se může lišit od hodnoty změřené multimetrem v bodě TP6, jedná se o okamžitou hodnotu v okamžiku ukončení primárního pulsu.
   • ATZR INFO - výpis informací z registrů automatického nulování. Jen pro testovací účely.
  • 4. řádek - stejné možnosti jako řádek 3.
  • Tóny
   • JEDNODUCHÝ - jednoduchý tón, kmitočet lze nastavit v parametru Základní tón frq
   • TARGET_ID - výška tónu podle hodnoty TargetID
   • PIN-POINT - VCO, měnící se kmitočet tónu podle síly signálu DET
   • DIR TÓNY - výška tónu podle stavu DIR filtru
   • NOTCH TÓNY - výška tónu podle stavu NOTCH filtru
   • SMART TÓNY - výška tónu podle stavu SMART filtru
   • ŽÁDNÝ ZVUK - tónová indikace vypnuta
   • VCO - VCO, měnící se kmitočet tónu podle síly signálu DET
   • AM - AM, amplitudová modulace tónu, měnící se hlasitost tónu podle síly signálu DET
   • RYCHLÝ AM - měnící se hlasitost tónu podle síly signálu DET bez filtrace
   • TRVALÝ AM - deaktivuje threshold, trvalý tón s proměnno hlasitostí podle síly signálu DET
   • TRVALÝ VCO+AM - kombinace trvalé AM a VCO
   • RDU TÓNY - tóny podle RDU filtrů
 • EDITACE NÁZVŮ
  • Názvy módů - editace názvů pracovních módů
  • Názvy TargetID - editace názvů TargetID
  • Názvy RDU TargetID - editace názvů TargetID při aktivaci RDU filtru
  • OVLÁDÁNÍ EDITORU:

   • UP/DOWN : Změna znaku
   • ENTER : Skok na další znak
   • CAL : Návrat na začátek řádku
   • MODE : Skok na další položku-název-popis
   • MENU : Konec editace
 • APLIKACE - podrobnější popis v dalším návodu v pdf
  • PPULS SCOPE - orientační osciloskop primárního pulsu, test kompoenzace cívky
  • INTEGR SCOPE - osciloskop integrace, nastavení PBI,t.j. pracovního bodu integrace
  • COIL ANALYSER - analyzátor cívky
 • SYSTEM
  • SOFTWARE INFO - výpis verze software.
  • MEMORY DEBUG - výpis obsahu paměti. Pouze pro testovací účely.
  • FORMAT EEPROM - přepis EEPROM výchozím nastavením.

Trimr PBI (RP1)


Protože je o tomto trimru velmi často řeč, připomenu jeho funkci. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby šla tato hodnota nastavit softwarově při autokalibraci, bohužel tento procesor neumí generovat vhodnou PWM, t.j. zjednodušeně řečeno nastavitelné stejnosměrné napětí a tak zbývá pouze manuální nastavení. Jedná se o pracovní bod integrace a je to vlastně výchozí napětí integrátorů, která se následně zvyšují, popř. snižují při detekci a měřeních. Tato napětí musí být bez přítomnosti kovu v určitém intervalu, aby správně fungovala kalibrace. Nejideálnější případ by byl, kdyby každý integrátor měl svůj vlastní trimr či softwarové nastavení, ale to bude až v další generaci PMD, tady se musím uchýlit k malému kompromisu. Naštěstí to není tak složité, jediný problém nastává, když "umístít" detekční puls do "kolena" relaxace (malá hodnota RT), pak se zřejmě nepodaří trimr PBI nastavit a budete muset RT zvýšit. Čím kvalitnější cívka, čím lépe kompenzovaná cívka, tím to bude jednodušší. K nastavení trimru slouží Osciloskop integrace a správné nastavení je takové, kdy se všechny "čárky" nachází ve střední části LCD - viz následující obrázek. Oba následující obrázky představují správné nastavení PBI při spuštěné aplikaci INTEGR SCOPE.

PMD DIGI CIVKA

Připojení cívky


Používejte pouze doporučený kabel na připojení cívky, t.j. kombinaci originál RG58C/U (pozor na nefunkční "alternativy" s alobalem, tvrdým drátem jako střední vodič atd.) a dvojlinky 1.5mm.

Jako doporučený kabel si můžete koupit kabelovou spojku BNC-BNC RG-58C vhodné délky (doporučuji GME, tam jsem na "pajc" zatím nenarazil - ale zas to tam mají drahý), přestřihnout ji napůl a získáte dva kabely s nakrimpovaným konektorem BNC a krytkou, která drží. Pro ověření, že nestříháte špatný kabel si přikupte kovovou spojku BNC-BNC samice, nadstavte si prověřený kabel s cívkou koupeným kabelem a přeměřte detektorem. Rozdíl dobrý/špatný poznáte hned pomocí PPULS SCOPE, RT se prodlouží tak, že tomu možná ani nebudete věřit. Doporučuji v tomto případě reklamaci, protože je to podvod, klidně i s přestřihnutím kabelu před prodavačem. Ať si to srovná se "stejným" kabelem RG58C/U v metráži - t.j. žádný tvrdý drát jako střed, žádný alobal s pár vlákny čisté mědi jako opletení.

Vhodnou dvojlinku prodává např. firma K+B Expert s.r.o pod označením HAMA 86607 reprokabel 2x1.5mm, poboček mají více, jestli posílají na dobírku zatím nevím.

PMD DIGI

Několik poznámek ke kompenzaci cívky


Stále se ukazuje, že největší problém zůstává kompenzace cívky. Hardwarové problémy vznikají např. při použití obousměrných transilů 400V na ochranu výkonového tranzistoru, musíte použít jednosměrné nebo žádné, jinak je cívka přetlumená. Další problém bývá nevhodný (či "pajcovaný") kabel (t.j. u RG-58C/U nesmí být žádný alobal a pár nitek mědi) či nevhodné konektory, při prvních testech raději přiletujte cívku přímo na konektor KON14, koax a konektory přidejte až následně a sledujte změny. Uvědomte si, že klasické "malosignálové" konektory se při jehle 1kV chovají velmi podivně ! Prověřené konektory pro cívku na panel jsou BNC a F_konektor v kombinaci s koaxem RG-58C/U, na DPS lze použít zásuvné silové konektory minimálně na 320V/10A (jako příklad uvedu 2EDGK5.00-02P14 z TME).
Opačný problém vzniká při snaze o co nejkratší relaxační čas RT, často spojený s výrobou Lorentzovy cívky. Ano, tato cívka je výborná pro účely diskriminace. Pro účely detekce (kromě laboratorních měření) je ale často přecěňovaná až nepoužitelná. Na velmi krátkých časech RT pod 10us se stejně nedá nic rozumně v terénu detekovat, protože se začínám uplatňovat šum pozadí (t.j. polarizace podloží) a vliv mineralizace (z detektoru se stane měřič vodivosti podloží, dobrý leda na hledání výskytu železné rudy) a hlavně vzniká velký rozdíl v základní síle signálu šrotu a dobře vodivých kovů, který ale neumožňuje jejich rozlišení, spíš jen zahlcují detektor. Od určitého času RT se tyto rozdíly vyrovnávají a následuje (v časové ose) opět nárůst rozdílu v dalším průběhu, který už ale umožní dobré odlišení kovů s malou a velkou vodivostí. Čili je nutno zvolit určitý kompromis v nastavení RT a nejít do extrémů. Interní PPULS SCOPE a ANAYZÁTOR CÍVKY také nedokážou zachytit vše, cívka s velkým několikanásobným překmitem s periodou pod 2us může být vyhodnocena jako SUPER a přitom bude v praxi nepoužitelná a bude se chovat nestabilně. Zřejmě mě čeká jistá úprava analyzátoru cívky, ale limitní je vzorkovací perioda převodníku 400ns.


Samotná kompenzace cívky

Následující průběhy jsou měřeny osciloskopem se šířkou pásma minimálně 20MHz v bodě TP10. NEPOUŽÍVEJTE pro kompenzaci cívky uhlíkové odpory, pouze metalizované a minimálně dva v serii, jinak časem hrozí jejich poškození přepětím !


PMD DIGI CIVKA

Ideální kompenzace cívky

Ideální průběh dobře zatlumené cívky je na obrázku s číslem 1. Malý překmit nevadí. Analyzátor cívky ji vyhodnocuje jako cívku s RT kolem 8-10us a mírným překmitem.

Špatně zatlumená cívka

Tento průběh je na obrázku s číslem 2. Taková cívka může teoreticky vykazovat výborné až extrémní parametry v Analyzátoru cívky (RT pod 7us) i osciloskopu primárního pulsu (strmé hrany bez překmitů díky relativně malé vzorkovací frekvenci osciloskopu vůči kmitočtu zákmitů), ale v praxi nebude fungovat.

Přetlumená cívka

Tento průběh je na obrázku s číslem 3. Taková cívka bude fungovat, ale bude hůř fungovat diskriminace a zřejmě bude i detektor po nastavení méně citlivý, ale na druhou stranu může mít i svoje výhody při hledání větších předmětů. Při malé hodnotě RT zřejmě nepůjde nastavit PBI (pracovní bod integrace) tak, aby spolehlivě fungovala kalibrace, takže bude nutno hodnotu RT zvýšit a následně zkontrolovat nastavení trimrů PBI.


APLIKACE


Funkce aplikací, jako je PPULS SCOPE, INTEGR SCOPE a COIL ANAYSER je v principu stejná jako u verze UPD_7. Upravený popis si můžete stáhnout ZDE»»


KALIBRACE DETEKTORU


Online popis kalibrace detektoru je ZDE»»

PMD DIGI