Manuál k software PMD DIGI V11.x - pracovní verze

Seznam aktualizací :

 • Pracovní verze : 16.1.2019


=== PŘEDMLUVA ===


Tento návod je určený pro dvě jazykové verze a několik zákaznických verzí SW. Dále je tento návod určen pro koncové uživatele, návod na výrobu a oživení detektoru bude doplněn. Může se stát, že naleznete jisté odlišnosti, ale bohužel jednoušší způsob zatím neexistuje. SW je neustále upravován. Dále je potřeba alespoň zběžně nastudovat návod k předchozí vezi PMDG. Mojí snahou bylo zjednodušit nastavení a obsluhu alespoň o jednu třetinu.

Kód stránky je speciálně upraven pro GOOGLE TRANSLATE, proto se může stát, že občas nebudou přesně dodržena pravidla českého pravopisu, aby to Google správně pochopil. Omlouvám se.

Dobrá rada pro začátek - parametr, kterému nerozumíte a neznáte jeho význam, NECHTE BEZE ZMĚNY !!!


=== CO JE NOVÉHO ===


SW: V prvé řadě je použit procesor s větší pamětí. Díky ní bylo možno přestat šetřit a napsat SW tak, aby nedopadl jako u verze 9. Tj. spousta zbytečných bugů jen proto, že je málo paměti.

HW: Byly vyřešeny dva problémy, které způsobovaly nejvíce potíží. První vyřešený problém je elektronické tlumení cívky. Už není potřeba měnit tlumící (dumping) odpory při změně cívky, popřípadě riskovat jejich přerušení, vše je řízeno elektronicky. Druhý vyřešený problém je elektronický trimr PBI, původní trimr byl nahrazen elektronickým potenciometrem a vše lze nastavit elektronicky. Shrnuto, detektor umožňuje připojit až 4 různé cívky, aniž by byl potřeba jakýkoliv zásah do HW. Stačí jen přepnou PROFIL (MMODE).


=== DŮLEŽITÉ POJMY ===


 • PROFIL(MMODE) - Detektor umožňuje nezávislé nastavení čtyř PROFIL(MMODE). V některých verzích SW je profil označený jako MMODE, což je zkratka z MAIN MODE. Každý PROFIL(MMODE) umožňuje nastavit společné GLOBÁLNÍ PARAMETRY, v rámci jednoho PROFIL(MMODE) lze potom aktivovat až 12 DETEKČNÍCH MÓDŮ s vlastními LOKÁLNÍMI PARAMETRY. PROFIL(MMODE) je na displeji a v MENU označeny písmeny A,B,C,D. Přepíná se podržením tlačítka MODE, až naskočí nabídka PREPNOUT PROFIL (CHANGE PROFILE), popřípadě v MENU. Detaily ZDE»»
 • MODE (DETEKCNI MOD) - konkrétní detekční mód v rámci jednoho PROFIL(MMODE) s vlastními LOKÁLNÍMI PARAMETRY. Název DETEKČNÍHO MÓDU se vypisuje na displej v prvním řádku vlevo pomocí čtyř volitelných znaků. Označuje se na displeji číslem. Přepíná se krátkým stiskem tlačítka MODE. Detaily ZDE»»
 • SUPERGLOBÁLNÍ PARAMETRY - parametry a fuknce, které jsou společné pro všechny PROFILY(MMODE) a jednotlivé MODE(DETEKČNÍ MÓD). Patří sem například ochrany akumulátoru a PSU (zdroje). Detaily ZDE»»
 • GLOBÁLNÍ PARAMETRY - parametry a funkce, které se nemění při přepínaní jednotlivých MODE. Patří sem hlavně nastavení CASOVANI (TIMEING)»» a APLIKACE (APPLICATIONS)»» - zde se nachází KALIBRACE CÍVKY.
 • LOKÁLNÍ PARAMETRY - parametry a funkce, které lze nastavit individuálně pro každý MODE. Patří sem hlavně nastavení a aktivace filtrů, zobrazení Target_ID apod. V rámci PROFIL(MMODE) mají společné GLOBÁLNÍ PARAMETRY.

 • DŮLEŽITÉ: V každém PROFIL(MMODE) A,B,C,D je nutno provést samostatnou KALIBRACI CÍVKY. Je tedy možno použít až 4 různé cívky s různým nastavením. Naopak nelze při použití jedné cívky provést KALIBRACI CÍVKY například jen v PROFIL(MMODE) A a následně používat PROFIL(MMODE) B bez opětovné kalibrace této cívky.
 • Označení filtru - písmeno, které označuje konkrétní FILTR.
 • Aktivní filtr = zapnutý FILTR (ON). Aktivní filtr je na displeji označen jeho písmenem D,N,S,F,N,T.
 • Neaktivní filtr = vypnutý FILTR (OFF). Neaktivní filtr je na displeji označen znakem " _ "

 • Filtry lze libovolně kombinovat pro každý DETEKČNÍ MÓD. GLOBÁLNÍ nastavení filtrů pro celý PROFIL (MMODE) je ZDE»» a LOKÁLNÍ nastavení filtrů pro konkrétní DETEKČNÍ MÓD ZDE»»

 • Typ filtru - v závislosti na typu filtru dojde při příznaku filtru buď k potlačení signalizace - filtry typu REJECT x, nebo naopak signalizaci nálezu - filtry typu ACCEPT *, které mají vyšší prioritu.
 • Příznak filtru - příznak filtru je nastaven, pokud je samotný filtr aktivní a výsledek jeho výpočtu je buď :
  • REJECT x (R-) - NEGATIVNÍ vliv na detekci
  • ACCEPT + (A+) - POZITIVNÍ vliv na detekci
 • REJECT x (R-) filtr - příznak filtru má NEGATIVNÍ vliv na signalizaci nálezu. Způsobí potlačení signalizace nálezu. Negativní příznak filtru je znak " x ", pozitivní příznak filtru je znak " + ". V případě kombinace filtrů typu REJECT x je pro signalizaci nálezu nutná shoda pozitivních příznaků " + ".
 • ACCEPT * (A*) filtr - aktivní příznak filtru má POZITIVNÍ vliv na signalizaci nálezu. Způsobí signalizaci nálezu bez ohledu na příznaky filtrů typu REJECT x, t.j. mají vyšší prioritu. Aktivní příznak filtru je znak " * ". V základní verzi detektoru není žádný filtr typu ACCEPT *.
 • Signalizace nálezu - pokud nález odpovídá nastaveným filtrům, ozve se nastavený TÓN(SOUND)»»
 • MODUL RDU™ - PŘÍDAVNÝ MODUL pro detektor, který při použití dvojité cívky umí rozlišovat mezi barevnými a železnými kovy stejně jako VLF IB detektory. Není součástí základní verze.
 • SOIL BALANCE - alternativa známé funkce GROUND BALANCE. Vyvážení/potlačení vlivu země. Funkce je dostupná jen při použití modulu RDU.
 • PSU (power source unit) - step-up měnič, který napájí celý detektor stabilizovaným napětím. Upsu je výstupní napětí samotného měniče (přibližně 20V), Upp je napájecí napětí pro budič cívky (rozsah 17V - 20V podle výkonu detektoru).

=== FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK ===


Základní funkce jednotlivých tlačítek


 • MENU: nastavení parametrů detektoru
 • MODE: přepínání jednotlivých MODE a PROFILE (MMODE(
 • POWER: zapnutí a vypnutí detektoru
 • NEXT/ENTER: uložení parametrů.
 • BACK/CAL: kalibrace detektoru.
 • VOL: hlasitost tónů, nastavuje se pomocí UP/DOWN, ukončuje ENTER nebo VOL
 • UP/DOWN:
  • změna parametrů nebo zapnutí/vypnutí funkce
  • UP slouží i ke vstupu do rychlého nastavení parametrů MODE(DETEKČNÍ MÓD).
  • UP slouží i k nastavení parametrů spuštěných funkcí (VCO, SCAN atd.)

Alternativní funkce jednotlivých tlačítek v MENU


 • MENU : Vstup do MENU, návrat do nadřazeného MENU.
 • UP, DOWN : Výběr SUBMENU, nastavení parametrů.
 • NEXT/ENTER : Potvrzení výběru nebo nastavení.
 • MODE : Změna MODE(DETEKČNÍ MÓD). Pouze v MENU lokálních parametrů.

Alternativní funkce jednotlivých tlačítek v EDITACE TEXTU (EDIT TXT NAMES)


 • UP, DOWN : Změna znaku
 • NEXT/ENTER : Skok na další znak
 • BACK/CAL : Návrat na začátek řádku
 • MODE : Skok na další položku-název-popis
 • MENU : Konec editace

=== MENU ===


== NASTAVENÍ MODU (SETTING OF MOD, SETTING MODE) ==

Slouží k nastavení parametrů módu

 • FUNKCE (FUNCTIONS)
  • ACTIVE MODE Aktivace daného MODE(DETEKČNÍ MÓD). Při nastavení OFF bude tento MODE při stisku tlačítka CHANGE MODE přeskočen. MODE 1 nelze deaktivovat.
  • LCD_MAX SENS Parametry zobrazované na displeji budou zobrazovány nezávisle na nastavení citlivosti detektoru.
  • TARGET ID Aktivuje zobrazení TARGET ID
  • TARGET NAME Aktivuje zobrazení TARGET NAME
  • MAXIMUM BEEP Aktivuje pípnutí při dosažení maxima síly signálu
  • AM x VOLUME Hlasitost AM modulace tónu je závislá na nastavení Volume. Viz nastavení SOUND.

 • ATZR+TRHD MODE
  • ATZR MODE Nastavení automatického nulování (ATZR)
   • AUTO Automatické nulování. Výchozí režim.
   • DYNAMIC Trvalé automatické nulování. Obdoba dynamického režimu u VLF-IB detektorů
   • DYN+TRHD Automatické nulování. Při překročení úrovně TRHD se DOČASNĚ vypne.
   • STATIC ATZR vypnuto. Obdoba statického režimu u VLF-IB detektorů. Nulovat lze pouze tlačítkem BACK/CAL.

  • TRHD MODE Nastavení filtru threshhold (TRHD)
   • NORMAL Výchozí filtr TRHD
   • NORMAL F Zrychlený filtr TRHD (F=fast)
   • SOIL Testovací filtr, nepoužívat.
   • SOIL F Testovací filtr, nepoužívat.
   • WIDE Testovací filtr, nepoužívat.
   • WIDE F Testovací filtr, nepoužívat.

 • DISPLEJ + TONY (DISP + SOUND)

  Nastavení displeje a zvuku pro jednotlivé MODE(DETEKČNÍ MÓD).

  • 1.LINE (1.radek) Nastavení zobrazení na 1.řádku displeje. Podrobnosti a popis ZDE»»
  • 2.LINE (2.radek) Nastavení zobrazení na 2.řádku displeje. Podrobnosti a popis ZDE»»
  • 3.LINE (3.radek) Nastavení zobrazení na 3.řádku displeje. Podrobnosti a popis ZDE»»
  • 4.LINE (4.radek) Nastavení zobrazení na 4.řádku displeje. Podrobnosti a popis ZDE»»
  • TONY(TONE/SOUND) Nastavení tónové signalizace. Podrobnosti a popis ZDE»»

 • FILTRY (FILTERS)
  • DISC FILTRY (DISC FILTERS) Diskriminační filtry. Slouží k potlačení nežádoucích nálezů.
   • MAX CITLIVOST (MAX FILT SENS) Maximální citlivost filtrů. Nevhodné do míst s rušením od elektrických spotřebičů, rozvodů energie atd. a půdou zamořenou železným šrotem.
   • FILTR SROTU (SCRAP FILTER)Slouží k potlačení kovů s velmi nízkou vodivostí, jako je například alobal.
   • DIR FILTER Slouží k potlačení kovů s nízkou vodivostí. Pokud je aktivní, je FILTR SROTU (SCRAP FILTER) automaticky vypnut.
   • NOTCH FILTER Slouží k potlačení kovů se střední vodivostí, jako je například železo.
   • SMART FILTER Slouží k detekci barevných kovů s dobrou vodivostí, jako je měď, stříbro, čistý hliník. Nefunguje na běžné slitiny zlata z důvodu jejich snížené vodivosti díky příměsím.

  • DISC PARAMETRY (DISC PARAMETERS)
   • FILTER THRESHOLD Minimální úroveň signálu TRHD, při které se aktivují filtry. Při příliš nízké hodnotě dochází k chybě výpočtů (MAT ERR).
   • TGID THRESHOLD Minimální úroveň signálu, od které se aktivuje výpočet TARGET_ID. Při příliš nízké hodnotě dochází k chybě výpočtů (MAT ERR), nebo nepřesnému výpočtu.
   • SCRAP LEVEL Parametr filtru pro potlačení kovů s velmi nízkou vodivostí.
   • DIR INTERVAL Interval potlačení kovů s nízkou vodivostí.
   • NOTCH INTERVAL Šířka intervalu pro potlačení kovů sa střední vodivostí.
   • SMART LEVEL Parametr filtru kovů s vysokou vodivostí.

  • RDU FILTRY (RDU FILTERS) Nastavení RDU filtrů. Není funkční, pokud nemáte osazen RDU modul a dvojitou cívku!
   • AKTIVNI RDU (RDU ACTIVATION) Aktivuje RDU filtry. Nezapínejte, pokud nemáte osazen RDU modul a dvojitou cívku !
   • RDU FE FILTER Aktivuje filtr železa/magnetických kovů (Fe).
   • RDU NON FE FILTER Aktivuje filtr neželezných/nemagnetických (NonFe) kovů.

  • RDU PARAMETRY (RDU PARAMETERS) Nastavení modulu RDU. Není funkční, pokud nemáte osazen RDU modul a dvojitou cívku!
   • RDU PACKET LENGTH Počet měřících pulsů RDU.
   • RDU NOISE FILTER Nastavení filtrace RDU.
   • RDU ATZR SPEED Rychlost nulování RDU.
   • NONFE PULS DELAY Délka měřícího pulsu NonFe.
   • FE PULS DELAY Délka měřícího pulsu Fe.

== SETUP ==

 • GLOBAL NASTAV (GLOBAL SETTING)
  • GLOBAL PARAM
   • ZAKLADNI TON (BASIC TONE FREQ) Parametr kmitočtu tónové signalizace
   • TARGETID TON (TGID TONE FREQ) Parametr kmitočtu tónové signalizace
   • TGID ROZSAH TONU (TGID TONE RANGE) Parametr kmitočtu tónové signalizace
   • LCD REFRESH RATE Refresh rate LCD displeje. Nastavuje rychlost zobrazování údajů kvůli zlepšení čitelnosti.

  • GLOBAL FUNKCE (GLOBAL FUNCTS)
   • NAPETI AKU V % (U ACCU AS %) Zobrazení stavu akumulátoru v procentech.
   • PC DATA OUT Aktivace výstupu dat do PC. Pro testovací účely. Nechat vypnuté.

  • GLOBAL FILTRY (GLOBAL FILTER)
   • RYCHL NULOVANI (AUTOZERO SPEED) Rychlost automatického nulování (ATZR)
   • RYCHL FLTR DAT (NOISE FLT LEVEL) Rychlost filtrace dat = filtrace šumu.
   • T-HOLD FILTRACE (T-HOLD FLT LEVEL) Rychlost filtrace dat pro TRHD.
   • OFFSET KALIBRACE (AUTOCAL OFFSET) Offset zobrazení páskového indikátoru na LCD displeji. Při vynulování zobrazí několik dílků z páskového indikátoru.

  • OCHRANY (PSU PROTECTION)
   • AKTIVACE OCHRAN (ACTIVE PROTECT)
    • HW TEST HW test při zapnutí detektoru.
    • AUTOMAT VYP (AUTO OFF) Automatické vypnutí při nečinnosti.
    • OCHRANA AKU (ACCU PROTECT) Ochrana akumulátoru proti hlubokému vybití.
    • OCHRANA ZDROJU (PSU PROTECT) Ochrana interních zdrojů (PSU)
    • OCHRANA CIVKY (COIL PROTECT) Ochrana detektoru při zkratu hleedací cívky.

   • NASTAVENI OCHRAN (PROTECT SETTING)
    • NABITY AKU (CHARGED ACCU) Napětí plně nabitého akumulátoru při odpojené nabíječce. Například u nového olověného VRLA akumulátoru 12V je doporučená hodnota 12.8V (nikoliv 13.8V!), při stárnutí tato hodnota mírně klesá.
    • VYBITY AKU (LOWEST ACCU) Napětí vybitého akumulátoru. Pokud je aktivní Ochrana aku, detektor se při tomto napětí vypne. Například u olověného VRLA akumulátoru 12V je doporučená mezní hodnota 10.5V
    • MINIMUM UPSU (LOWEST UPSU) Minimální napětí PSU. Neměnit.
    • MINIMUM UPP (LOWEST UPP) Minimální napětí zdroje pro cívku. Neměnit.

 • EDITACE TEXTU (EDIT TXT NAMES)
  • NAZVY MODU (MODE NAMES) Editace názvů MODE.
  • NAZVY TARGET_ID (TARGET_ID NAMES) Editace názvů Target_ID.
  • NAZVY RDU TG_ID (RDU TGID NAMES) Editace názvů Target_ID při použití modulu RDU.

 • APLIKACE (APPLICATIONS) Přesný popis významu je v kapitole KALIBRACE DETEKTORU
  • PPULS SCOPE Kalibrace cívky. Nastavení tlumení cívky (COIL DUMPING). DŮLEŽITÉ.
  • INTEGR SCOPE Kalibrace integrátorů. DŮLEŽITÉ.

 • SYSTEM
  • SOFTWARE INFO Informace o verzi SW.
  • MEMORY DEBUG Výpis obsahu paměti. Pro testovací účely.
  • LCD CHARSET Výpis znakové ROM LCD displeje.
  • FORMAT EEPROM Formátování EEPROM. Tovární nastavení.

== CASOVANI (TIMEING) ==

Přesný popis významu některých parametrů bude popsán v kapitole KALIBRACE DETEKTORU

 • SIRKA PPULSU (PPULS WIDTH) Nastavení šířky primárního pulsu. Vyšší hodnota znamená vyšší citlivost detektoru, ale i vyšší spotřebu.
 • RELAX TIME(RT) Relaxační doba cívky (neboli "koleno"). Nižší hodnota znamená vyšší citlivost detektoru, ale i vyšší pravděpodobnost falešné signalizace ve slaných půdách, nebo půdách zamořených šrotem.
 • SIRKA DET PULSU (DET PULSE WIDTH) Šířka detekčního pulsu. Používá se pro základní detekci přítomnosti kovu.
 • DIR PAUZA (DIR DELAY) Pauza mezi MER a DIR pulsem.
 • SIRKA DIR PULSU (DIR PULSE WIDTH) Šířka DIR pulsu. Používá se pro diskriminační filtry kovů se střední vodivostí.
 • MER PAUZA (MER DELAY) Pauza mezi DIR a MER pulsem.
 • SIRKA MER PULSU (MER PULSE WIDTH) Šířka MER pulsu. Používá se pro diskriminační filtry kovů s vysokou vodivostí.
 • SIRKA GB PULSU (GB PULSE WIDTH) Testovací puls. Neměnit.
 • SIRKA WIDE PULSU (WIDE PULSE WIDTH) Testovací puls. Neměnit.
 • DELKA PAKETU (PACKET LENGTH) Počet měřících pulsů. Vyšší počet znamená vyšší citlivost, ale i vyšší spotřebu detektoru.
 • INTEGRACNI PAUZA (INTEGR DELAY) Parametr integrátoru. Neměnit.
 • OFFSET FREQ Offset frekvence pulsů. Změnit pouze v případě interference mezi dvěma detektory.

== ZMENA PROFILU(MMODE) (CHANGE PROFILE(MMDODE) ==


 • ZVOLTE PROFIL (SET NEW PROFILE) Změna HLAVNÍHO PROFILU - MAIN MODE. Značeno písmeny A,B,C,D.

=== LCD ===


V hranatých závorkách je písmeno, které označuje daný výpis na displej. Některá písmena se shodují, ale při běžném provozu to nevadí, mají rozdílné umístění a tím je definován jejich přesný význam.

1:          2:
 • Provozní výpisy na displej (používané při běžné detekci). Umístění viz obrázek 1.

  • INFOLINE 1 - výpis názvu MODE, aktivita filtrů, nastavení ATZR, výpis Target_ID a napětí AKU.
  • INFOLINE 2 - výpis stavu filtrů, výpis Target_NAME.
  • SCANNER - aktivuje scanner, nastavení řádků 2,3 a 4 tím pádem nemá význam
  • [D] SILA DET (DET STRG) - síla signálu DETEKCE
  • [I] SILA DIR (DIR STRG) - síla signálu DIR
  • [M] SILA MER (MER STRG) - síla signálu MER
  • [F] RDU Fe +- (F) - pro modul RDU a dvojitou cívku. Indikace železného kovu
  • [N] RDU NFe +- (N) - pro modul RDU a dvojitou cívku. Indikace barevného kovu

 • Informační výpisy na displej (používané pro nastavení detektoru). Běžné umístění viz obrázek 2, s výjimkou nastavení filtrů.

  • s - SCRAP INFO - informace o SCRAP filtru. Určeno pro jeho nastavení.
  • D - DIR INFO - informace o DIR filtru. Určeno pro jeho nastavení.
  • N - NOTCH INFO - informace o NOTCH filtru. Určeno pro jeho nastavení.
  • S - SMART INFO - informace o SMART filtru. Určeno pro jeho nastavení.
  • T - TRHLD INFO - síla signálu TR_HOLD.

 • Servisní výpisy PSU a AKU (používané pro testy a oživení detektoru)

  • Upp INFO - výpis napětí Upp, napětí budiče cívky.
  • Upsu INFO - výpis napětí PSU, hlavní napájení.
  • AKU INFO - výpis napětí akumulátoru.

 • Servisní výpisy na displej (používané pro testy, VÝVOJ a oživení detektoru)

  • ATZR INFO - výpis informací z registrů automatického nulování.
  • TSTMOD DET -
  • TSTMOD DIR -
  • TSTMOD MER -
  • TSTMOD D+M -
  • Test Fe - modul RDU a dvojitá cívka. Síla signálu Fe.
  • Test NonFe - modul RDU a dvojitá cívka. Síla signálu NonFe.
  • SOIL BAL+- - SOIL BALANCE info.
  • SOIL INFO - SOIL BALANCE info.
  • INFO BITY - výpis stavových bitů detektoru.
  • INFOBT PSU - výpis stavových bitů detektoru.

=== SOUND (TONY) ===


 • ZAKLAD.TON (SINGLE) - jednoduchý tón, kmitočet lze nastavit v parametru Základní tón frq
 • TARGET_ID - výška tónu podle hodnoty TargetID
 • PIN-POINT - VCO, kmitočet tónu se mění podle síly signálu TRH
 • DIR TONY (DIR TONE) - kmitočet tónu podle stavu DIR filtru
 • NOTCH TONY (NOTCH TONE) - kmitočet tónu podle stavu NOTCH filtru
 • SMART TONY (SMART TONE) - kmitočet tónu podle stavu SMART filtru
 • ZADNY TON (NO SOUND) - tónová indikace vypnuta
 • RYCHLY VCO (FAST VCO) - VCO, měnící se kmitočet tónu podle síly signálu DET, bez filtrace
 • RYCHLY AM (FAST AM) - měnící se hlasitost tónu podle síly signálu DET, bez filtrace
 • TRVALY AM (PERMAN AM) - trvalý tón s proměnnou hlasitostí podle síly signálu TRH
 • TRVALY VCO+AM (PERM VCOAM) - kombinace trvalé AM a VCO
 • RDU TONY (RDU TONES) - pouze modul RDU a dvojitá cívka. Fe a NonFe tóny.

=== ZNAČENÍ FILTRŮ pomocí PÍSMEN ===


3:
 • s - SCRAP (R-) Filtr šrotu.
 • D - DIR (R-) - Deep Iron Reject. Filtr kovů s nízkou a střední vodivostí.
 • N - NOTCH (R-) Filtr kovů se střední vodivostí, t.j. železo.
 • S - SMART (R-) Filtr všech kovů kromě kovů s vysokou vodivostí.
 • F - RDU Fe (R-) Filtr železa.
 • N - RDU NonFe (A+) Filtr neželezných kovů.

=== PARAMETRY FILTRŮ ===


 • DIR interval % - filtr porovnává poměr síly signálu DET÷DIR , DIR÷(3xMER). Výsledkem je korigovaný poměr v procentech, přičemž shoda znamená 0%, poloviční výchylka DIR vůči DET (popř. MER vůči DIR) je -50% (záporný poměr 50%), čtvrtinová výchylka znamená -75% atd. Pokud libovolný záporný poměr překročí nastavenou hodnotu DIR interval, je nález vyhodnocen jako šrot (t.j. aktivuje se příznak filtru D.I.R.). Libovolný kladný poměr znamená automaticky deaktivaci příznaku D.I.R.
 • NOTCH interval % - filtr porovnává poměr síly signálu DET÷DIR stejně, jako předchozí filtr. Důležitá je pouze absolutní hodnota korigovaného poměru, znaménko nehraje roli. Pokud je hodnota korigovaného poměru nižší než hodnota NOTCH interval (t.j. vodivost nálezu je uvnitř nastaveného intervalu shody se železem), aktivuje se příznak NOTCH.
 • SMART level - Algoritmus SMART filtru porovnává výsledek rovnice (DIR÷SMART_limit + MER) s hodnotou DET a pokud je vyšší, aktivuje se příznak SMART. Hodnotu SMART level nutno zjistit experimentálně.

=== KALIBRACE DETEKTORU ===


1. PPULS SCOPE - nastavení tlumení cívky (coil dumping)


 • Slouží k nastavení správného tlumení cívky. Lépe se chová cívka mírně přetlumená.
 • PPULS SCOPE spustíte v MENU/SETUP/APLIKACE
 • UP, DOWN slouží ke změně hodnoty parametru, ENTER přepíná mezi nastavením CC(CD) a PP, MENU slouží k návratu do MENU.
 • CC(CD) Parametr tlumení cívky.
 • PP Šířka primárního pulsu. Doporučená hodnota je 25. Vyšší hodnota znamená větší hloubkový dosah, ale taky vyšší spotřebu.
 • Upp Slouží pro kontrolu PSU. S rostoucí hodnotou PP bude toto napětí klesat, protože se zvedá spotřeba. Při poklesu napětí pod 17V-18V mohou reagovat ochrany detektoru (v závislosti na nastaveném limitu).
 • POSTUP: Nastavte správné tlumení cívky pomocí UP, DOWN. Správné tlumení je zobrazeno na obrázku 5. Na obrázku 4 je detektor bez připojené cívky, na obrázku 6 je špatně nastavené tlumení - překmit.
4:          5:          6:


2. INTEGR SCOPE - nastavení integrátorů (PBI)


 • Slouží k nastavení pracovního bodu integrátorů, aby se zbytečně brzy nedostávaly do bodu saturace. Referenční úroveň je označena červeným obdélníkem. Parametr I1 a I2 je nutno nastavit tak, aby se ostatní dílky displeje nacházely těsně pod touto úrovní. Správné nastavení je indikováno výpisem OK.
 • INTEGR SCOPE spustíte v MENU/SETUP/APLIKACE
 • UP, DOWN slouží ke změně hodnoty parametru, ENTER přepíná mezi nastavením RT, I1 a I2, tlačítko MENU slouží k návratu do MENU.
 • RTRelax time cívky. Doporučená hodnota je 20-25. Snížení hodnoty zvýší citlivost detektoru, ale i náchylnost na "ground effect" a falešnou signalizaci vlivem vlastní vodivosti půdy. Dále se při snižování hodnoty RT může stát, že již nepůjde nastavit vhodná hodnota I1, I2.
 • I1 - Integrátory pro měření DET, DIR a MER.
 • I2 - Integrátor pro měření WIDE DET
 • POSTUP: Nastavte integrátory pomocí UP, DOWN přibližně tak, jako je obrázku 7. Správné nastavení poznáte podle informace OK.
7:          8:


3.1 KALIBRACE CASOVANI (TIMEING) 1 - MODE CALM


NA SPRÁVNÉM NASTAVENÍ TÉTO KALIBRACE ZÁVISÍ SPRÁVNÁ FUNKCE VŠECH FILTRŮ !

Funkce tlačítek:
 • UP, DOWN - slouží ke změně hodnoty parametru
 • ENTER přepíná mezi nastavením D, p, I, p, M
Význam písmen na 1. řádku displeje (obrázek 1) - parametry:
 • D - SIRKA DET PULSU (DET PULSE WIDTH) Šířka detekčního pulsu. Používá se pro základní detekci přítomnosti kovu.
 • p - DIR PAUZA (DIR DELAY) Pauza mezi MER a DIR pulsem.
 • I - SIRKA DIR PULSU (DIR PULSE WIDTH) Šířka DIR pulsu. Používá se pro diskriminační filtry kovů se střední vodivostí.
 • p - MER PAUZA (MER DELAY) Pauza mezi DIR a MER pulsem.
 • m- SIRKA MER PULSU (MER PULSE WIDTH) Šířka MER pulsu. Používá se pro diskriminační filtry kovů s vysokou vodivostí.
9:
POPIS:
 • Písmena D, p, I, M označují parametr v prvním řádku, zatímco označení [D], [I], [M] označují hodnoty na řádku 2, 3, 4.
 • Funkce filtrů je založena na měření vodivosti. Základní verze detektoru s jednou cívkou neumí rozlišit železné a neželezné kovy, umí pouze měřit jejich vodivost. Jako referenční hodnota je použito rezavé železo, které má relativně střední vodivost. Kovy s vyšší vodivostí jsou většinou čisté barevné kovy, naopak kovy s nižší vodivostí bývají různé slitiny (bohužel i zlata) a alobal. Této stupnici jsou přizpůsobeny i jednotlivé filtry.
 • Toto nastavení se nenachází v MENU, ale najdete ho jako jeden z přednastavených MODE (DETEKČNÍ MÓD). Označení je CALM. Důvod je prostý - v každém PROFILE je nutno tuto operaci provést znovu, protože může být použita jiná cívka.
 • POSTUP: Pomocí kusu REZAVÉHO železa zkontrolujte a případně opravte parametry D,I,M tak, aby platilo [D]=[I]=3x[M]. Pro hodnotu 30 u DET [D] musí být stejná hodnota 30 u DIR [I]) a třetinová hodnota 10 u MER [M]. Parametry p měnit nemusíte. Správné nastavení je na obrázku 10.
10:


3.2 KALIBRACE CASOVANI (TIMEING) 2 - MODE CALW


Pouze doporučená kalibrace, pokud nebude upřesněno jinde v manuálu.

Funkce tlačítek:
 • UP, DOWN - slouží ke změně hodnoty parametru
 • ENTER přepíná mezi nastavením D, W, G
Význam písmen na 1. řádku displeje (obrázek 1) - parametry:
 • D - SIRKA DET PULSU (DET PULSE WIDTH) Šířka detekčního pulsu. Používá se pro základní detekci přítomnosti kovu.
 • G - SIRKA GB PULSU (GB PULSE WIDTH) Testovací puls pro účely eliminace vlivu slané půdy - GROUND BALANCE.
 • W - SIRKA WIDE PULSU (WIDE PULSE WIDTH) Testovací puls pro účely vylepšení filtru šrotu.
POPIS:
 • Písmena D, W, G označují parametr v prvním řádku, zatímco označení [D], [W], [G] označují hodnoty na řádku 2, 3, 4.
 • Momentálně ve vývoji. Eliminace vlivu slané půdy a vylepšení diskriminace šrotu.
 • POSTUP: Pomocí kusu REZAVÉHO železa zkontrolujte a případně opravte parametr W tak, aby platilo [D]=[W]. Pro hodnotu 50 u DET [D] musí být stejná hodnota 50 u WIDE [W]). Parametr D a G neměňte.
11:


3.3 KALIBRACE FILTRŮ DIR, NOTCH, SMART - MODE CDNS


Toto je základní nastavení filtrů DIR, NOTCH, SMART. NUTNÉ PRO SPRÁVNOU FUNKCI DISKRIMINACE !

Funkce tlačítek:
 • UP, DOWN - slouží ke změně hodnoty parametru
 • ENTER přepíná mezi nastavením TH, DI, NISL
Výsledek filtru, návratové kódy filtrů. Každý filtr interně vrací výsledek ve formě čísla a příznaků. Zde jsou popsány pouze pro pochopení funkce filtrů a účely vývoje nebo testování.
 • 0 : žádný signál
 • 1 : slabý signál
 • 2 : špatná vodivost kovu
 • 3 : dobrá vodivost kovu
 • 4 : výsledek měření vodivosti kovu je uvnitř nastaveného intervalu filtru
 • 7 : chyba filtru
 • L : vodivost horší než rezavé železo
 • S : šrot. Vodivost výrazně horší než rezavé železo.
 • x : CELKOVÝ výsledek filtru je NEGATIVNÍ x. Potlačení tónové signalizace.
 • + : CELKOVÝ výsledek filtru je POZITIVNÍ +. V případě kombinace filtrů musí být všechny ve stavu pozitivní +, aby se ozvala tónová signalizace.
 • E : CELKOVÝ výsledek je chyba filtru.
CELKOVÝ výsledek filtrů je zobrazen ve sloupci na obrázku 12.
12:
Význam zkratek na 1. řádku displeje (obrázek 13) - parametry:
 • TH (FILTER THRESHOLD) - minimální úroveň signálu TRHD, při které se aktivují filtry. Při příliš nízké hodnotě dochází k chybě výpočtů (MAT ERR).
 • DI (DIR INTERVAL %) - interval potlačení kovů s nízkou vodivostí.
 • NI (NOTCH INTERVAL %) - šířka intervalu pro potlačení kovů sa střední vodivostí.
 • SL (SMART LEVEL) - parametr filtru kovů s vysokou vodivostí.
13:
Kalibrace jednotlivých filtrů:

 • 3.3.1 KALIBRACE FILTRU DIR - 2. řádek displeje


  POPIS:
  • Silnější filtr šrotu, než je filtr SCRAP. Bohužel potlačí i některé slitiny, jako jsou třeba běžné mince. Filtr SCRAP naopak potlačí jen folie a vršky od piva, běžné slitiny by měl detekovat, ale pak nedokáže potlačit rezavé železo. Filtr SCRAP je potřeba doplnit filtrem NOTCH.
  • Filtr porovnává poměr síly signálu DET÷DIR a DIR÷(3xMER). Výsledkem je poměr v procentech, přičemž shoda znamená 0%, poloviční výchylka DIR vůči DET (popř. MER vůči DIR) je -50% (záporný poměr 50%), čtvrtinová výchylka znamená -75% atd.
  • Pokud libovolný záporný poměr překročí nastavenou hodnotu DIR INTERVAL, je nález vyhodnocen jako šrot (t.j. nastaví se CELKOVÝ příznak filtru na NEGATIVNÍ x.
  • Libovolný kladný poměr znamená automaticky CELKOVÝ příznak filtru POZITIVNÍ +.
  14:
  Význam parametrů:
  • 1. parametr : označení filtru D (DIR)
  • 2. parametr : parametr DIR INTERVAL %
  • 3. parametr : % poměr síly signálu DET÷DIR
  • 4. parametr : % poměr síly signálu DIR÷(3xMER)
  • 5. parametr : CELKOVÝ výsledek filtru, 3 znaky. Pozor na výsledek 7LE u šrotu, znamená příliš nízkou hodnotu parametru TH a může způsobit falešné signály.

  POSTUP:
  • Parametr DIR INTERVAL % nastavuje toleranci filtru vůči kovům s nižší vodivostí, než je rezavé železo.
  • Čím VYŠŠÍ hodnota parametru DIR INTERVAL, tím častější detekce železného šrotu.
  • Čím VYŠŠÍ hodnota parametru DIR INTERVAL, tím vyšší pravděpodobnost detekce slitiny typu běžná mince
  • V přírodě se nachází železo v daleko horším stavu s nižší vodivostí, než je testovací kus rezavého železa, proto je lepší nastavit parametr DIR INTERVAL v terénu podle skutečného nálezu tak, aby CELKOVÝ výsledek filtru byl NEGATIVNÍ x.
  • Pokud otestujete tento filtr například obyčejným železným kladivem, musí zobrazit CELKOVÝ výsledek filtru POZITIVNÍ +.
  • Je nutno posoudit výhody a nevýhody nastavení filtru.


 • 3.3.2 KALIBRACE FILTRU NOTCH - 3. řádek displeje


  POPIS:
  • Filtr slouží k potlačení kovů se střední vodivostí, jako je hlavně rezavé železo. Nemá vliv na kovy s vyšší a nižší vodivostí mimo nastavený NOTCH INTERVAL.
  • Filtr porovnává poměr síly signálu DET÷DIR. Důležitá je pouze absolutní hodnota poměru DET÷DIR.
  • Pokud je absolutní hodnota poměru nižší než hodnota NOTCH INTERVAL, znamená to, že vodivost nálezu je uvnitř intervalu NOTCH INTERVAL. Tím se nastaví CELKOVÝ příznak filtru na NEGATIVNÍ x
  15:
  Význam parametrů:
  • 1. parametr : označení filtru N (NOTCH)
  • 2. parametr : parametr NOTCH INTERVAL %
  • 3. parametr : % poměr síly signálu DET÷DIR, absolutní hodnota.
  • 4. parametr : CELKOVÝ výsledek filtru, 3 znaky.

  POSTUP:
  • Nastavte parametr NOTCH INTERVAL % tak, aby pro rezavé železo byl CELKOVÝ příznak filtru NEGATIVNÍ x


 • 3.3.3 KALIBRACE FILTRU SMART - 4. řádek displeje


  POPIS:
  • Algoritmus SMART filtru porovnává (DIR÷SMART_limit + MER) s hodnotou DET.
  • Pokud je hodnota DET NIŽŠÍ, nastaví se CELKOVÝ příznak filtru na POZITIVNÍ +.
  • Hodnotu SMART LEVEL nutno zjistit experimentálně.
  16:
  Význam parametrů:
  • 1. parametr : označení filtru S (SMART)
  • 2. parametr : parametr SMART LEVEL
  • 3. parametr : hodnota (DIR÷SMART_limit + MER)
  • 4. parametr : hodnota DET
  • 5. parametr : CELKOVÝ výsledek filtru, 3 znaky.

  POSTUP:
  • Nastavte parametr SMART LEVEL tak, aby pro BAREVNÉ kovy byl CELKOVÝ příznak filtru POZITIVNÍ +

4. PRŮBĚŽNÉ ZOBRAZENÍ VODIVOSTI a TARGET_ID


Na rozdíl od předchozí verze, která vyhodnocovala vodivost kovů staticky, v této verzi je vyhodnocení vodivosti zobrazováno průběžně. Nejenom, že je to rychlejší, ale i přehlednější. Navíc je systémem posuvného registru zobrazeno posledních 5 měření ve formě znaků, což se hodí tehdy, když je toho pod cívkou víc. Zbývající pozice displeje zobrazuje Target_ID ve formě čísla.

                 

Použité znaky:
_     kov nebo slitina s velmi nízkou vodivostí
-     kov nebo slitina s nízkou vodivostí
F     střední vodivost, železo
+     slitina s vysokou vodivostí
*     barevný kov s vysokou vodivostí

Příklad:
_ _ _ _ _     alobal, vršky
- - - - -     kov či slitina s nízkou vodivostí
F F F F F     železo
+ * + + *     barevný kov
+ F F _ _     více kovů pohromadě, lépe řečeno smetiště

Tyto výsledky dostanete pouze tehdy, pokud provedete správnou kalibraci detektoru.Rozpracováno...