Ing. Zdeněk Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
MĚŘENÍ VODIVOSTI KOVŮ
čára

ZPĚT NA VÝCHOZÍ STRÁNKU

Předpokládám, že už jste četli předchozí stránky o měření vodivosti, takže volně navážu. Na prvním snímku je na dolní ose X průběh relaxační křivky, mírně upravený dolní propustí, proto se zdá, že je cívka mírně přetlumená. Na horní ose X je průběh integrace části křivky, který se používá k DETEKCI kovu. Toto je výchozí stav bez přítomnosti kovu. Reference pro integrující operační zesilovač je automaticky nastavena tak, aby výstupní napětí bylo bez přítomnosti kovu 3V a při přiblížení kovu se zvětšovalo.

Obrázek-1

Na horní ose X na následující snímku zůstává integrál relaxační křivky, na dolní ose X je zobrazen výstup obvodu pro MĚŘENÍ VODIVOSTI. Jeho princip je jednoduchý, v určitém okamžiku (většinou v okamžiku spuštění integrátoru detekce kovu) je puls nastaven do log-0 a přechod do log-1 nastává v okamžiku, kdy relaxační křivka dosáhne cca 95procent střední hodnoty. Protože je na užitečném signálu superponovaný šum, není pro určení onoho 95-procentního bodu použit komparátor, ale rychlý integrátor, který dává mnohem přesnější výsledek. Rozdíl a popis jejich funkcí jsou na diskusním fóru (konečně to tady začíná na sebe navazovat).

Obrázek-2

Na dalších dvou obrázcích jsou průběhy v okamžiku, kdy je k cívce přiblížen kov. Vlevo je kov s nízkou vodivostí, vpravo s vysokou vodivostí. Protože kov s nízkou vodivostí blíž k cívce vyvolá téměř stejnou odezvu, jako kov s vysokou vodivostí dál od cívky, je pro určení okamžiku, kdy je změřena vodivost, použit integrál detekce kovu. Jakmile dosáhne určité úrovně, změří se šířka pulsu vodivosti kovu a zobrazí na displej. Měření tedy NENÍ spojité. Ke spojitému měření slouží REJECTOR, který bude popsán někdy příště.

Obrázek-3 Obrázek-4

V následující tabulce jsou naměřené závislosti šířky pulsu vodivosti na výstupním napětí integrátoru detekce. Zobrazení vodivosti nastává v okamžiku, kdy hodnota výstupního napětí integrátoru detekce dosáhne 5.3V (odpovídá asi poloviční vzdálenosti, než na jakou je kov detekován), potom se na měřící přístroj zobrazí hodnota Uk3. Maximální hodnota Uk3 je limitována napájecím napětím převodníku PULS VODIVOST/NAPĚTÍ na 15V. Proto i graf pro kovy s dobrou vodivostí dosáhne brzo saturace.

Tabulka vodivostí různých kovů

ZPĚT NA VÝCHOZÍ STRÁNKU

HLAVNÍ STRÁNKAValid HTML 4.01 Transitional