Ing. Zdeněk Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
- - HLAVNÍ STRÁNKA - DISKUSE K TÉMATU

SABRE ADVANCED 2006
čára
IB detektor s dynamickým provozem + PIN-POINT, 1-2-3 tóny, NOTCH-FILTR

Celkový popis

Konstrukce tohoto IB detektoru vychází z návodů, publikovaných na internetu i v literatuře. Nejsem autorem návrhu, pouze jsem upravil zapojení a navrhl nový blok vyhodnocení. Cíl byl dát dohromady funkční zařízení včetně návodu, protože na rozdíl od schematu se málokde vyskytuje použitelný návod na oživení. Veškeré informace a výrobní podklady jsou určeny pro nekomerční užití a jsou zdarma. Snad si tento odstavec nechají časem přeložit i šťouralové na ruských fórech, kteří mají neustále pocit, že tady snad prodávám cizí nápad !

V zapojení jsou (snad) opraveny všechny chyby,vzniklé při publikování v literatuře a jsou upraveny obvody tak, aby zařízení mělo nadstandartní parametry a přitom nebylo náročné na oživení. Spotřeba a složitost byla v tomto případě (jak už je to u mě zvykem) až na posledním místě, nicméně zařízení NEMÁ žádné záludnosti, stačí jen zaletovat správné součástky na správné místo. I když integrovaných obvodů je mnoho, jejich cena se většinou pohybuje kolem 10Kč za obvod a tudíž nemělo cenu jimi šetřit na úkor kvality zapojení. Dále není potřeba osadit celé zapojení,např. pokud nevyžadujete použití notch filtru, ušetříte asi třetinu součástek. I bez notch filtru se však jedná o velmi kvalitní detektor. Veškeré obvody a jejich funkce budou podrobně popsány, což určitě pomůže všem, co jen staví podle schematu a ani netuší, jak to vlastně funguje, protože prostě chybí popis zapojení a oživení.

Pro úspěšné oživení je nutné mít přístup k osciloskopu !

Sabre Advanced 2006

Správné hodnoty napájecích napětí novinka

Kladná větev (označená +8V) je stabilizovaná pomocí tranzistoru VT3 na napětí přibližně 9V. Skutečné napětí se dá přizpůsobit podle popužitých akumulátorů, tudíž značku +8V berte pouze jako symbol propojení napájení, nikoliv jako skutečnou hodnotu napětí. Záporné napětí(označené -5V, popř. -8V ve starším schematu) je vyráběno měničem U7 a následně na každé desce zvlášť stabilizované záporným stabilizátorem 79L05 (79L06 ve starším schematu). Použijte stabilizátory se stejným napětím pro oba moduly ! Opět prosím značku -5V (popř. -8V) berte jako symbol propojení, nikoliv jako skutečnou hodnotu napětí. Nestabilizované záporné napětí, které se vyskytuje na výstupu měniče U7 není nikde přímo použito, ani pro tlačítko PIN-POINT (to připojit též na stabilizovaných -5V)! Omlouvám se za tuto nepřehlednost, ale je to důsledek vývoje a optimalizace pro maximální citlivost, skutečná hodnota záporného napětí není nijak kritická (je pouze limitní pro určitá nastavení, proto byl původně použit 79L06, popř. 79L05 + 2x dioda).


MODUL A

Modul A(1) obsahuje vysílač (TX), přijímač (RX), stabilizátor a měnič, obvody ochrany akumulátorů, obvody časování, vzorkování a zesilovače.

Podrobný popis modulu A najdete ZDE


MODUL B

Modul B(2) - obsahuje vyhodnocení, multitón a obvody PIN-POINTu. Modul je výměnný, protože zatímco na modulu A se už nedá moc zlepšit, na modulu B určitě ano.

Podrobný popis modulu B najdete ZDE


Zapojení přepínače MODE a NOTCH_FILTR

Zapojení přepínače

Vysvětlení funkce NOTCH-FILTR

Popis funkce NOTCH-FILTR najdete ZDE


Průběhy důležitých signálů

Pár obrázků z osciloskopu najdete ZDE


Fázové závislosti pro jednotlivé módy novinka

Velikosti fázových posunů pro jednotlivé módy jsou popsány ZDE


Postup oživení

Pracovní verzi návodu na oživení modulu A najdete ZDE

Pracovní verzi návodu na oživení modulu B najdete ZDE

Pracovní verzi návodu na nastavení DISKRIMINACE najdete ZDE


Výrobní podklady, plošné spoje

Výrobní podklady jsou k dispozici ZDE


Nákup součástek

Co se týká součástek, celý detektor je stavěný podle sortimentu součástek, dostupného v GES. Toto není reklama, pouze doporučení (a moje vyjádření spokojenosti s touto firmou). Špatně dostupný stabilizátor 79L06 můžete nahradit stabilizátorem 79L05, jeho hodnota není nijak kritická.


Možné úpravy - TUNING

21.2.2007 : MODUL B - Kondenzátor C11 zvýšit na 220N, přes odpor R7 paralelně diodu Dt1 - 1N4148(na následujícím obrázku označeno žlutě). Prodlouží to časovou konstantu indikace nálezu a tím umožní nastavení vyšší citlivosti. Optimum najít nastavením RP2 (ovlivňuje se navzájem s RP1 !), mě vychází přibližně 1/3 dráhy od -5V.

novinka 18.8.2007 : Vzhledem k tomu, že předchozí úprava zruší funkci ACCEPT u NOTCH filtru, je pro její zachování nutno přidat odpor R7-A,hodnota 100K (na následujím obrázku označem modře). Tento odpor není zakreslen v základní schematu, je nutno upravit též plošný spoj (přeškrábnutím mezi vývodem R7 a pinem 3 U4-A). Jelikož R21 je potom zapojen na DPS na straně pinu 3, i když by měl být připojen přímo na C11 , je potřeba znovu nastavit RP2, popř. přeštípnout vývod osazeného R21 nastojato a zaletovat odpor se stejnou hodnotou do bodu spojení R7+C11, druhý konec na +8V.


Sabre Advanced 2006

novinka 18.8.2007 : Pokud se Vám rozlaďuje PIN-POINT, když se dotknete prstem obvodu DD3 - 4011, stačí snížit hodnotu odporu R20 na 1K - 10K. Stejně tak je lepší přidat odpor 1K do serie s tlačítkem PIN-POINT. Tento odpor se stane důležitým pouze v okamžiku, když nepoužijete stabilizátory se stejným napětím pro stabilizaci obou záporných větví -5V (t.j. použijete např. -6V na modulu A a -5V na modulu B). Pokud tlačítko PIN-POINT připojíte na -6V, zatímco U2 bude napájen -5V, při stisku tlačítka poteče přes vnitřní ochranou diodu U2C v případě rozdílu napětí proud, který může (a bude) způsobovat problémy.

Dodatek

V detektoru v podstatě není součástka, kterou bych použil bez rozmyšlení. Proto jakékoliv změny v zapojení mohou způsobit, že detektor nebude správně fungovat. Snažte se proto dodržet přesně jejich hodnoty. Detektor umožňuje částečné úpravy (viz sekce „Možné úpravy - TUNING”), ovšem až potom, co správně funguje základní zapojení. Já sám jsem provedl poměrně dost experimentálních úprav,však je to taky na mém detektoru vidět,většinou ale jedno zlepšení přineslo minimálně jedno zhoršení na jiném místě...

Fotografie prototypu/verze UPD_1 - je vidět, že prošel vývojem...
Foto prototypu NO FIRE


- - HLAVNÍ STRÁNKA - DISKUSE K TÉMATU

    


Valid HTML 4.01 Transitional