TATO STRÁNKA OBSAHUJE POPIS STARŠÍ VERZE DETEKTORU PMD DIGI


PMD DIGI I. - HW UPD_8B - SW V9.x

Aktualizováno 22.2.2014

ČELNÍ POHLED             VNITŘNÍ POHLED             MODUL RDUDůležité poznámky


1. Software verze 9.x lze používat i bez modulu RDU, popř. lze osazený modul RDU aktivovat jen v některém z profilů. Můžete tedy dále používat jednoduché cívky, nicméně s jednoduchou cívkou se funkce RDU nijak neprojeví. Pro správnou funkci modulu RDU je nutné použít dvojitou cívku.

2. Při testech v místnosti si dejte pozor i na úsporné žárovky a hlavně na moderní zářivky s předřadníkem. Jsou zdrojem neuvěřitelného rušení. Při testech v místnosti doporučuji použít náhradní cívku - viz dále. Další problémy často nastanou při testech otevřeného detektoru na letním sluníčku. Černé součástky v kombinaci s extrémním horkem dokáží detektor spolehlivě, ale naštěstí jen dočasně, "deaktivovat".

3. Běžně se stává, že detektor nastavený uvnitř domu hlásí venku v terénu "Chyba nastavení PBI". Můžete buď vyjmout jumper JMP1 (GAIN) (a tím snížit citlivost) nebo provést finální nastavení až v terénu (třeba na zahradě). Málokterá stavba dnes neobsahuje žádné kovy, které způsobí malý, ale měřitelný a někdy až nepovolený offset nastavení PBI. Správně nastavit detektor třeba v paneláku je téměř nemožné.

4. Šířka primárního pulsu má na spotřebu stejný vliv jako odpor a indukčnost cívky. Proto jsem v aplikaci Coil analyser nahradil závěrečné hodnocení cívky parametrem RxL

5. Hledací cívka musí splňovat následující parametry :

  • Odpor cívky (včetně přívodních drátů) musí být minimálně 2 ohmy
  • Indukčnost cívky by měla být v rozsahu 250uH-500uH
  • Použitý drát pro cívky
    • JEDNODUCHÁ cívka (popř. TX cívka u dvojité cívky) musí být vinutá čistým měděným drátem nebo lankem (nikoliv slitinou mědi) s vhodnou, přiměřeně silnou izolací s napěťovou pevností alespoň 1kV. To platí i u Lorenzovy cívky a pavučinové cívky bez mezer.
    • RX cívka pro modul RDU už může být vinutá běžným tenkým lakovaným drátem (průměr cca 0.2mm, silnější drát je naopak nevhodný)

Při nedodržení těchto podmínek mohou nastat neočekávané problémy - nejčastěji dochází k částečnému průrazu izolace v místě dotyku závitů cívky, které se projeví ( na první pohled nepochopitelnou ) nestabilitou detektoru. Velmi často se to projeví až v terénu vlivem vlhkosti či otřesů cívky, sám jsem to zažil...