TATO STRÁNKA OBSAHUJE POPIS STARŠÍ VERZE DETEKTORU PMD DIGI

Aktualizováno 12.12.2013, 22.2.2014


Změny v software verze 9.x


Proti původním předpokladům jsem nemusel použít druhou EEPROM pro uložení textových výpisů. Soft je zpětně kompatibilní i s HW verzí UPD_7 (nutno pouze přepnout v MENU) a samozřejmě funguje i bez modulu RDU.

 • První, zásadní a nepříliš oblíbená věc je, že verze 9 používá jiný formátu EEPROM, než verze 8 - po zakomponování RDU to byla prostě nutnost. I z tohoto důvodu posílám s novým procesorem i náhradní EEPROM a dočasně nepožaduji vrácení průvodního procesoru se starší verzí SW.
 • Druhá, už pozitivní změna je vylepšený TR-HOLD registr, kde se zpracovávají data ze VŠECH dostupných dat včetně kompenzace vlivu země. Výsledek je znát, hlavně u barevných kovů šla citlivost výrazně nahoru.
 • Další změna je doplnění ovladačů pro modul RDU.
 • Dále byly výrazně rozšířeny možnosti APLIKACÍ, lze přímo v aplikaci měnit související parametry detektoru, jako je šířka primárního pulsu, relax time, měřit zatížení zdrojů - důležité hlavně u cívek s malým odporem.
 • Některá tlačítka mají více funkcí podle délky stisku a v korelaci s aktuálním nastavením.
 • HLAVNÍ DETEKČNÍ MÓD byl přejmenován na PROFIL. Při změně profilu si detektor pamatuje poslední zvolený mód v minulém profilu. Lze takto používat pro 1 cívku čtyři různá nastavení včetně různých globálních parametrů a přitom je jednoduše přepínat pomocí dvou tlačítek.
 • Byla přidána nová funkce s pracovním názvem Soil Balance, která potlačuje detekci mineralizované půdy. Na rozdíl od diskriminačních filtrů je součástí TR_HOLDu, takže funguje i v ALL METAL módu. Lze ji zkalibrovat automaticky nebo nastavit ručně, popř. vypnout. Tady je ještě prostor pro vylepšování.
 • Dočasně nefunguje fuknce BACKUP DAT. Není problém ji ale nahrát výměnou za zrušení fukce VÝSTUP DAT DO PC.
 • Kalibrace detektoru je vícestupňová - potřebné kalibrace se přepínají jedním tlačítkem CAL/BACK a aktivují se podle zvolených funkcí.

Doufám, že jsem všechny předchozí verze 9.x stáhnul z oběhu, pokud ji někdo ještě používáte, pošlete procesor, nahraji aktuální verzi. Musíte si pouze vybrat, zda požadujete funkci BACKUP DAT nebo VÝSTUP DAT DO PC - obě se mě momentálně do paměti nevlezou.


Důležité poznámky k této verzi


1. Software verze 9.x lze používat i bez modulu RDU, popř. lze osazený modul RDU aktivovat jen v některém z profilů. Můžete tedy dále používat jednoduché cívky, nicméně s jednoduchou cívkou se funkce RDU nijak neprojeví. Pro správnou funkci modulu RDU je nutné použít dvojitou cívku.

2. Při testech v místnosti si dejte pozor i na úsporné žárovky a hlavně na moderní zářivky s předřadníkem. Jsou zdrojem neuvěřitelného rušení. Při testech v místnosti doporučuji použít náhradní cívku - viz dále. Další problémy často nastanou při testech otevřeného detektoru na letním sluníčku. Černé součástky v kombinaci s extrémním horkem dokáží detektor spolehlivě, ale naštěstí jen dočasně, "deaktivovat".

3. Běžně se stává, že detektor nastavený uvnitř domu hlásí venku v terénu "Chyba nastavení PBI". Můžete buď vyjmout jumper JMP1 (GAIN) (a tím snížit citlivost) nebo provést finální nastavení až v terénu (třeba na zahradě). Málokterá stavba dnes neobsahuje žádné kovy, které způsobí malý, ale měřitelný a někdy až nepovolený offset nastavení PBI. Správně nastavit detektor třeba v paneláku je téměř nemožné.

4. Šířka primárního pulsu má na spotřebu stejný vliv jako odpor a indukčnost cívky. Proto jsem v aplikaci Coil analyser zrušil závěrečné hodnocení cívky a nahradil do parametrem RxL - viz dále.

5. Hledací cívka musí splňovat TŘI základní parametry :

 • Odpor cívky (včetně přívodních drátů) musí být minimálně 2 ohmy
 • Indukčnost cívky by měla být v rozsahu 250uH-500uH
 • Použitý drát cívky - cívka musí být vinutá čistým měděným drátem nebo lankem (nikoliv slitinou mědi) s vhodnou, přiměřeně silnou izolací s napěťovou pevností alespoň 1kV.

Při nedodržení těchto parametrů mohou nastat neočekávané problémy, které bohužel nelze nijak předvídat.


Toroidní trafo pro měnič


Původně byl měnič navržen pro proud do cca 300mA. Říkal jsem si, že to musí stačit. Čas ukázal, že výkon bude potřeba zvýšit, takže jsem původní radiální cívečku nahradil žluto-bílým toroidem o průměru 13mm. Tento toroid vyhovuje do cca 600mA. Vůbec jsem netušil, že požadavky půjdou ještě výš. Pokud tedy míníte provozovat detektor s větší spotřebou než cca 600mA, je potřeba nahradit 13mm toroid ještě větším toroidem, alespoň o průměru 20mm.

Měnič s MC34063 nemá zrovna nejlepší parametry pro větší výkony, ale těžko s tím teď lze něco udělat, kromě použití větších toridů, popř. větší indukčnosti. Původní hodnota 47uH byla zvolena kompromisem dostupnost-velikost-cena a HLAVNĚ povolený maximální proud. S větším toroidem by se dalo jít na 100uH i více.

Ochrana proti přetížení měniče je momentálně nastavena na cca 600mA. I když je aktivní, funguje jen jako upozornění. Vypnout ji lze dvěma způsoby - buď se přímo zruší funkce Ochrana cívky, nebo se přepne měnič do módu POWER (zvýšený výkon měniče). Pak už je to na vás, abyste si pohlídali, jestli někde něco nedoutná.

Poddimenzovaný toroid v měniči poznáte podle toho, že není vlažný, ale opravdu hřeje a detektor se po zahřátí může stát méně stabilním (špatně se to měří, ale dobře testuje s náhradní cívkou). Vhodné, t.j. větší jádro můžete samozřejmě koupit, nebo získat ze spínaných zdrojů, síťových filtrů atd. Jsou barevně, popř. dvoubarevně značeny (ten na obrázku je žluto-bílý) a jen některé vyhovují do naší aplikace. Jsou to ty, které jsou určeny pro kmitočty kolem 50-100kHz.

Ferity
Ferity

Aby se vám dobře počítal vhodný počet závitů a nemuseli jste experimentovat, stáhněte si Mini Ring Core Calculator ( MiniRingCoreCalc.zip ). Asi nebudete mít jistotu, že váš ferit má přesně stejné parametry, jako počítané Amidony, ale ono to naštěstí moc nevadí, stejně jako malé zjednodušení - ignorování druhého vinutí.

Použití je jednoduché - nainstalujte, spusťte a nastavte si záložku Iron Powder Toroid. Hodnota T80 určuje velikost jádra - najděte takovou, aby odpovídaly rozměry zobrazené o řádek níže. Dále vyberte materiál toroidu (26 pro žluto-bílou) podle barvy jádra. Pak už stačí jen zadat požadovanou indukčnost a výsledkem je počet závitů a potřebná délka drátu. Průměr drátu by měl být cca 0.5mm (pro sekundár měniče stačí tenčí), pro náhradní cívku (viz dále) naopak silnější - alespoň 1mm. Rovnoměrnějšího chodu měniče pak dosáhnete přidáním kondenzátoru 10N paralelně k R8 (vývod 5, MC34063), ale není to nutné. Nezapomeňte torid pořádně přilepit, ať se vám v terénu neutrhne-neuklepe!

miniring

Náhradní cívka


Pro základní testy detektoru a hlavně pro testy stability je doporučeno použít náhradní cívku. U klasické cívky totiž nemusíte poznat, co je rušení a co je nestabilita. Náhradní cívka je tvořena 20mm toroidem s indukčností 10uH (to opravdu stačí) a seriovým výkonovým odporem 3.3R/5W. Náhradní cívka reaguje na těsné přiblížení kovu jako klasická cívka, nebo lze přivinout druhé vinutí - 3z drátu - a přidat tlačítko se seriovým odporem 10R. Vyhnete se tím navíc riziku, že dostanete nepříjemný kopanec. Schéma snad není potřeba. Cívka na pravém obrázku je vinuta bifilárně, takže to vypadá, že má více závitů.

Náhradní cívku můžete samozřejmě otestovat pomocí APLIKACÍ stejně, jako běžnou cívku.

Náhradní cívka              Náhradní cívka

OSCILOSKOP PRIMÁRNÍHO PULSU


 • Stupnice je přímo v mikrosekundách. Tlačítkem NEXT/ENTER lze přepnout na jemnější časové rozlišení.
 • V pravém dolním rohu je výpis nastavené šířky PP (primární puls). Šířku PP lze měnit pomocí tlačítek UP a DOWN, automaticky se uloží do EEPROM.
 • V pravém horní rohu se vypisuje zatížení měniče (100% odpovídá přibližně spotřebě 12V/600mA), v případě POWER módu se pouze vypíše zkratka PWR, omezení maxima spotřeby je vypnuté.

INTEGR SCOPE


 • Aplikace byla rozšířena o výpis parametru RT (relax time). Tento parametr lze přímo měnit pomocí tlačítek UP a DOWN, automaticky se uloží do EEPROM.
 • Aplikace byla rozšířena o kontrolu pracovního bodu integrátorů (ST). Nastavení bodu se mění trimrem PBI. Tento trimr opravdu není určený k tomu, aby se musel nastavovat extra pro každou cívku!
 • Aplikace byla rozšířena o výpis parametru SB (Soil Balance). Pokud pomocí tlačítek zvyšujete/snižujete parametr RT, nesmí se parametr SB měnit o více než desítky, jinak je parametr RT moc nízký (nebo je špatně zatlumená cívka). Stejně tak lze zkusit citlivost cívky na dotek ruky či mokré trávy. Nulovat lze tlačítkem CAL/BACK nebo automaticky při překročení hodnoty 999.
 • Aplikace byla rozšířena o výpis parametru NS (Noise Sensitivity). Tento parametr lze ovlivnit nastavením trimru PBI. Čím více se blíží nule, tím lépe dokážou integrátory potlačit stochastické (náhodné) rušení.

Malé shrnutí - pokud splníte všechny podmínky, zřemě bude výsledný parametr RT vyšší, než jste chtěli, ale detektor se bude chovat i v terénu stabilně. Je to poněkud v protikladu se snahou o co nekratší relaxaci Lorenzových cívek, ale to si musíte vybrat, co vlastně chcete detekovat. I když jedna nevyzkoušená konfigurace tady ještě - pro detekci zlata v kombinaci s RDU...


ANALYZÁTOR CÍVEK


V této aplikaci jsem zrušil čtvrtý řádek s výpisem hodnocení cívky. Bylo nepřesné a založené na příliš málo údajích a nahradil jsem ho parametrem RxL. Ke svojí správné funkci potřebuje dodržení hodnot R2=2R2 a C4=4700uF. Výsledek charakterizuje výslednou účinnost cívky - t.j. jednak odběr cívky během budícího pulsu (vyzářený výkon, který je závislý jak na odporu cívky, tak její indukčnosti), jednak citlivost cívky při příjmu(ta závisí hlavně na indukčnosti). Ideální stav cívky je naznačený svislou čárkou ve středu řádku. Záporné znaménko znamená větší odběr cívky(vyzářený výkon), ale menší citlivost při příjmu. Kladné znaménko opak, t.j. menší výkon, ale větší citlivost. Některé cívky mají například velmi krátký čas RT, ale podle parametru RxL budou mít velkou spotřebu a přitom relativně malou citlivost. Rozumná tolerance je maximálně dva mínusy či plusy.


Přepínání módů a profilů


Tlačítko MODE slouží i nadále k přepínání detekčních módů. Delší stisk způsobí reset na výchozí hodnotu (mód ALLM nebo RDU1), ještě delší stisk přepne do volby hlavního profilu. Tlačítko MODE pak funguje stejně jako UP, tlačítko MENU jako ENTER, takže lze profily jednoduše přepínat levou rukou. Detektor si pamatuje poslední detekční mód ve všech profilech, takže v případě potřeby lze jen přepínat profily bez nutnosti znovu nastavovat potřebný detekční mód.


Výstup dat pro PC


V případě potřeby lze aktivovat automatický výstup dat pro zpracování v PC či jiných zařízeních. Formát dat je podobný protokolu Modbus, detaily doplním. Pokud požadujete funkci BACKUP DAT, která byla v této verzi dočasně zrušena, lze ji nahrát místo této aplikace. A nemyslete si, že výstup dat pro PC nikdy nepoužijete. Jak říká české přísloví - "Nikdy neříkej NIKDY..."


Popis modulu RDU


Modul RDU je doplněk pro detektor PMD DIGI a při použití speciální dvojité cívky umí rozlišovat mezi barevnými a železnými kovy stejně jako IB detektor. Díky tomu je možné detekovat i mince, které jinak díky nízké vodivosti slitiny byly vyhodnoceny jako šrot. Filtr barevných kovů má vyšší prioritu než ostatní filtry, takže pokud detekuje barevný kov, vždycky se ozve signalizace nezávisle na nastavení ostatních filtrů. Co se týká samotné cívky, tady nás čeká ještě spousta práce, pokud vezmu jako etalon koncentrickou cívku pro VLF IB detektor, která je jakousi maturitou ve výrobě cívek, tak u cívky pro RDU už jde o získání minimálně bakalářského titulu. Tady vám vyjdu vstříc a zajistím výrobu té nejkomplikovanější části - t.j. přijímací cívky, na vás už bude jen kompenzace a zalití do tvrdé hmoty. Měl jsem rozjednanou i výrobu potřebných plastů, ale jako vždy zůstalo zatím jen u slibů a pokusu vylákat ze mě zadarmo kompletní detektor včetně cívky, vyrobené z nedodaných dílů. Tento oxymóron jsem bohužel nedokázal vyřešit.

Pro kompenzaci dvojité cívky je připravená aplikace RDU SCOPE, která slouží ke kompletnímu nastavení cívky, navíc modul obsahuje automatickou kalibraci, takže samotné nastavení spočívá v podstatě v nastavení dvou čárek (číslo 1 a 2) do středu displeje na hodnotu 6 pomocí mechanické deformace (samozřejmě vhodně navinuté) dvojité cívky. Vlevo je jeden možný stav bez kompenzace, vpravo už kompenzovaná cívka. Že to po zalití opět ujede je věc téměř jistá, ale naštěstí není problém pomocí malých feritů cívku dostat opět do normálu. Samotná kompenzace dvojité cívky je tak citlivá, že stačí posun přívodního vodiče k cívce o pár milimetrů a kompenzace se dostane mimo rozsah. Chce to trpělivost, ovšem výsledek stojí za to, profi výrobek s podobnými diskriminačními parametry stojí přes 100 kKč. Čárka číslo 3 je orientační tlumení, čárku číslo 4 si nastaví a zapamatuje automatika po stisku tlačítka ZERO/BACK a čárku číslo 5 nastavíte trimrem OFFSET NFE v pravém horním rohu modulu (kliknutím na obrázek modulu RDU si ho můžete zvětšit).

Modul RDU              Modul RDU

Nikdy vodivě nespojujte (jakékoliv) vývody vysílací a RDU cívky, jsou na rozdílných potenciálech a můžete i přes použité ochrany zničit LM318 na modulu RDU!

Samozřejmě i s osazeným modulem RDU můžete používat jednoduché cívky a RDU modul si aktivovat třeba jen v jednom ze 4 možných PROFILŮ (dříve to byl HLAVNÍ DETEKČNÍ MÓD).


Cívka pro modul RDU


Cívka využívá český patent a její velká výhoda je v tom, že může mít téměř libovolný tvar. Na obrázku je prototyp jak hranaté-rámové cívky, tak klasické koncentrické.

            

Procesor


Vzhledem k tomu, že procesor je už plný, bude další verze zřejmě již vyžadovat osazení LANG EEPROM, abych ušetřil nějaké to místo ve FLASH paměti. Dále je už nachystán speciální modul, který se osadí místo původního procesoru a který obsahuje procesor s trojnásobnou pamětí a dvojnásobným výkonem. Kdo má strach, že se to tam s modulem RDU nevleze, toho můžu uklidnit, že vleze. Ale to je zatím teoretická budoucnost.


Vyhánění pavouků a much...


Jeden z vyhnaných pavouků. Ale nevyhnal jsem já jeho, ale on mě, když se mě spustil při práci na terase téměř za krk. Buď chtěl vidět svoje kolegy, nebo šel chytat vyhnané mouchy (lépe řečeno muchy, jsme na Moravě...).

            

TATO STRÁNKA OBSAHUJE POPIS STARŠÍ VERZE DETEKTORU PMD DIGI