TATO STRÁNKA OBSAHUJE POPIS STARŠÍ VERZE DETEKTORU PMD DIGI

Aktualizováno 31.3.2013, 22.2.2014


Změny hardware ve verzi UPD_8


 • Nejpodstatnější změnou, kterou je potřeba popis začít, je nový plošný spoj. Byla provedena úprava topologie DPS, hlavně topologie zemnění.
 • Bylo provedeno zásadní zvýšení pulsního výkonu detektoru (z cca 80W na 200W i více), ovšem díky úpravě měniče a časování to nepředstavuje významné zvýšení spotřeby. Také bylo mírně upraveno celkové provedení napájecích zdrojů za účelem zlepšení stability.
 • Měnič s MC34063 byl doplněn o volitelné rozšíření externím tranzistorem FET, který umožní další zvýšení výkonu měniče a tím i detektoru. Provozní napětí budiče cívky je nastavitelné, tím lze ovlivnit pulsní výkon, ale samozřejmě i spotřebu detektoru. V měniči lze použít jak radiální cívku typ 09P 47uH, tak (a hlavně pro větší výkony) toroidní cívku 47-100uH.
 • Z důvodu většího výkonu byl detektor upraven tak, aby šlo bez problémů použít akumulátory 12V a 14V.
 • Doplněn výstup pro externí budič velkoplošné cívky (konektor PIG).

Úpravu pulsního výkonu lze částečně aplikovat i na starší verzi UPD_7 - je popsáno ZDE»», ale i v tomto případě doporučuji aktualizovat software na verzi 8 !


Změny v software verze 8.x


Změn ve verzi 8 je tolik, že je nemá smysl všechny vypisovat. Byla provedena úprava MENU tak, aby se omezil počet nutných nastavení na minimum, terpve po zapnutí PROFI MENU se aktivuje editace všech parametrů. Zásadní změnou je doplnění jednoho ovladače pro modul RDU (Real Discrimination Unit), který umožňuje rozšířit detektor o reálnou diskriminaci železo/barva, samozřejmě pouze při použití speciální cívky. RDU v MODE 1 funguje podobně jako dynamický IB VLF detektor a rozšiřuje používané filtry vodivosti o informaci, za se jedná o železo či barevný kov. Informace "železo" a "barevný kov" jsou na sobě nezávislé, každá tato informace se vyhodnocuje nezávisle, takže v případě, že se pod cívkou nachází oba kovy, má informace o barvě převahu a nemělo by dojít k maskování železem. K dispozici je tedy celkově pět libovolně kombinovatelných filtrů, což se určitě kladně projeví při identifikaci nálezu bez velkého kopání.

Při přechodu ze starší verze software na verzi 8.x je nutný formát EEPROM. Software je dostupný pouze ve verzi s EEPROM 24C64.

 • Rozšíření popisů Target_id
 • Rozšíření počtu pracovních módu z 8 na 12
 • Přehlednější MENU a upravená navigace v MENU
 • Detektor si už pamatuje nastavení hlavního detekčního módu (k dispozici jsou 4)
 • Software je upraven pro použití vyšších napětí z měniče až do 25V (musí být zapnutá funkce ZVYSENY VYKON).
 • Software je zpětně kompatibilní i se starší HW verzí UPD_7, ale důrazně doporučuji několik úprav, které jsou popsány ZDE»»

TATO STRÁNKA OBSAHUJE POPIS STARŠÍ VERZE DETEKTORU PMD DIGI