TATO STRÁNKA OBSAHUJE POPIS STARŠÍ VERZE DETEKTORU PMD DIGI

Aktualizováno 1.3.2013, 22.2.2014


Aktualizace verze UPD_7


 • Postup aktualizace je rozdělen do několika navazujících částí
 • Každá úprava předpokládá, že už byly provedeny úpravy popsané v předchozí části
 • Pokud předpokládáte použití modulu RDU, musíte provést všechny 3 kroky
 • Potřebné podklady (do schemat je doplněna navigace pro přesnější určení lokace součástky):

V následujícím postupu jsou v hranatých závorkách uvedeny souřadnice čtverce, ve kterém se součástky na schematu (popř. DPS) nachází.

Předem si rozmyslete, jestli budete pokračovat i bodem Zvýšení výkonu. V tomto případě v některých případechy platí jiné hodnoty součástek.

Křížkem označené hodnoty v závorce na schematu UPD_8 platí v případě použití externího FETu, to se těchto úprav netýká ! Vy se držte schematu UPD_7.


1. Základní úpravy


 1. Odpor R3 [čtverec B4] nahraďte hodnotou 470R
 2. Odpor RX4 vyletujte [čtverec C4], ponechte pouze odpor R4
 3. Kondenzátor C1 [čtverec C7] změňte na 220p
 4. Odpor R19 [čtverec C10] změňte na 2K2, v případě zvýšení výkonu na 4K7
 5. Vyletujte odpor R41 [čtverec E4], nahraďte ho hodnotou 2K2 a zapojte mezi bázi VT6 a emitor VT1 (+16.5V). Na obrázku DPS jsou nové body označeny tečkou.
 6. Paralelně k odporu R42 [čtverec E5] přidejte kondenzátor 1N
 7. Odpor R14 [čtverec B14] změňte na 330K
 8. Cívku L1/L2 [čtverec A6/7] nahraďte podle popisu v bodu 4.
 9. DOPLNĚNO - odpor R54 (vstup MCP41010) nahraďte seriovou kombinací kondenzátoru 10n a odporu 100K
 10. Zkontrolujte, jestli cívka L5 [čtverec E2] je určená na provozní proud alespoň 100mA, ten je důležitější než její indukčnost.

2. Aktualizace software


Z důvodu velkého množství změn doporučuji aktualizaci software na verzi 8. V případě, že nebudete provádět zvýšení výkonu, je nutné po formátu EEPROM v MENU-FUNKCE-GLOBÁLNÍ vypnout funkci Zvyseny vykon !


3. Zvýšení pulsního výkonu a výkonu měniče


K této úpravě je nutné mít aktualizovaný software na verzi 8, jinak hrozí poškození měniče.

Na vlastní nebezpečí můžete úpravu vyzkoušet i s software verze UPD_7, je však nutné vypnout ochranu zdrojů a měřit spotřebu detektoru, při 12V nesmí překročit 400mA (velký vliv má nastavení šířky primárního pulsu). V tomto případě proveďte jen Část 1. tohoto bodu.

Výkon primárního pulsu je daný napětím Upp(TP2), popř U138(TP6), které přímo souvisí s maximálním povoleným výkonem měniče. Rozumná změna je zvýšit toto napětí z 13.8V na 20V, potom výkon do cívky s odporem 2R bude (20^2)/2 , t.j. 200W místo původních cca 80W. Teoreticky zvýšením napětí na limitní mez 25V dosáhnete výkonu přes 300W, to ale umožní až použití externího FETu ve verzi UPD_8.

 • Část 1.

  1. Vyjměte odpory R45 a R63 [čtverec B20], pozice ponechte zatím volné.
  2. Transil VZ7 [čtverec A12] nahraďte transilem na 26-30V
  3. Kondenzátor C4 [čtverec A12] musí být minimálně na 25V, např. 2200u/25V .
  4. Kondenzátory C2 a C3 [čtverec B7/C7] musí být alespoň na 35V.
  5. Cívku L1/L2 [čtverec A6/7] nahraďte podle popisu v bodu 4.
  6. Odpor R1 [čtverec A8] zvyšte na 1K.
  7. Uštípněte/vyletujte vývod odporu R56 [čtverec D14], na fotografii označený tečkou, a spojte tento vývod s bodem TP11. Při kontrole zdrojů nesmí napětí v tomto bodě TP11 nikdy překročit 30V či povolené napájecí napětí operačního zesilovače, jinak ho poškodíte! Správná hodnota v bodě TP11 je minimálně 18V a musí být cca o 3-4V větší než v bodě TP6 (původně 13.8V)
  8. Podle schematu UPD_8 přidejte tři libovolné schottky diody na vývody DD2 [čtverec A20]
  9. Podle schematu UPD_8 přidejte odpor 1K [čtverec B14] - přeškrábněte plošný spoj u OZ2-6 a přidejte zmíněný odpor
  10. Výkon primárního pulsu je daný napětím Upp(TP2), popř U138(TP6). Rozumná změna je zvýšit toto napětí na 20V, potom výkon do cívky s odporem 2R bude (20^2)/2 , t.j. 200W místo původních cca 80W. Teoreticky zvýšením napětí na limitní mez 25V dosáhnete výkonu přes 300W, toto ale umožní až použití externího FETu ve verzi UPD_8. Změnu tohoto napětí provedete snížením hodnoty odporu R8 [čtverec D5], nejlépe přidáním k původnímu odporu 1K paralelně 1K8 až 2K2 . Nezapomeňte zkotrolovat napětí v bodě TP11 ! Povolené napětí akumulátorů je v tomto případě až 16V (pozor na napětí elytu C6), můžete použít třeba moderní LiPol akumulátory 14V.
  11. Zkontrolujte napětí na kondenzátoru C13 [čtverec E3], mělo by být přes 8V, jinak může mírně pohasínat podsvit LCD při vybíjení akumulátorů, většinou to ale není na závadu, jinak musíte snížit hodnotu odporu R49 [čtverec E3]
 • Část 2.

  Software verze 8 je již dodán (po formátu EEPROM) se zapnutou funkcí Zvyseny vykon, takže je na zmíněné úpravy připraven.

  1. Osaďte odpory R45 a R63 [čtverec B20], hodnota 15K
  2. Nezapomeňte v MENU/OCHRANY zkontrolovat nastavení meze Upp a U138 a aktivovat ochrany. Aktuální hodnoty Upp a U138 najdete v MODU 8 - PWRT.

4. Výroba cívky pro měnič


Prověřil jsem dvě cívky, které fungují ve všech konfiguracích včetně napájení modulu RDU. Je dost zásadní rozdíl v napětí nestabilizovaných větví zdroje, pokud je nebo není připojená hledací cívka a jak je nastavená šířka primárního pulsu - a protože nejsem schopen předpokládat všechny možnosti, musíte to prostě zkontrolovat. Toroid má v základním zapojení bez externího FETu kupodivu trošku větší ztráty proti cívce 09P, ale je napěťově stabilnější, t.j. napětí tolik nekolísá při změněně zátěže.

 • Cívka 09P

  1. Postačující do příkonu detektoru 12V/350mA, t.j. cca 4W
  2. Použitelná u verze UPD_7 i se zvýšením výkonu primárního pulsu, nutno ale nastavit šířku primárního pulsu tak, aby příkon detektoru nepřekročil zmíněné 4W.
  3. Nutná náhrada původní cívky 09P 100uH při doplnění detektoru verze UPD_7 o modul RDU.
  4. Použijte hodnotu 47uH (hlavně kvůli povolenému pracovnímu proudu) a naviňte na ni 40z drátu pro základní verzi UPD_7 a akumulátor 12V, jinak až 80z (nutno vyzkoušet), 20z pro verzi UPD_8 se zvýšeným výkonem a akumulátorem 12V. Lakovat či používat smršťovací bužírku zatím nemusíte. Průměr drátu doporučuji 0.3mm, ale klidně i o desetinku méně.
   feritova civka
  5. Vhodnou cívku koupíte např. ZDE»»
 • Toroidní cívka

  1. Nutná pro větší výkony, ideální jako univerzální cívka pro UPD_8
  2. U verze UPD_7 i UPD_8 je použitelná do příkonu detektoru 12V/500mA, t.j. cca 6W, u verze UPD_8 s externím FETem i na větší příkony, limit zatím nezjištěn. V tomto případě přidejte odpor Rx4 se stejnou hodnotou jako R4, zvýší se tím limit proudu měniče.
  3. Jako jádro použijte žlutý toroid s průměrem 13-15mm - dají se najít na základních deskách PC (mají pár závitů silného drátu), jako odrušovací tlumivky s hodnotou 100uH nebo 220uH (musí být pro pro pracovní proud 1A a více). Doporučuji vinutí z jádra odvinout a drát následně použít na výrobu nové kvůli zachování poměru primár/sekundár.
  4. Naviňte 40z jako primár (indukčnost má být kolem 60uH, určitě ne pod 50uH) a 25z drátu pro základní verzi, 15z pro verzi se zvýšeným výkonem (maximální poměr závitů pro zvýšený výkon musí být 3:1, t.j. minimálně 14z, pro základní verzi je poměr přibližně 2:1). Průměr drátu doporučuji 0.3mm, pro primár klidně o desetinku víc, na sekundár o desetinku méně.
  5. Vhodnou cívku koupíte např. ZDE»» , ovšem to berte spíš jako inspiraci, v kusovém množství tam zaplatíte podlimitní příplatek. Pokud dokážete spočítat závity na zakoupené cívce 100uH, nemusíte ji odvíjet, stačí v doporučeném poměru navinout sekundár, mělo by to fungovat.

TATO STRÁNKA OBSAHUJE POPIS STARŠÍ VERZE DETEKTORU PMD DIGI