TATO STRÁNKA OBSAHUJE POPIS STARŠÍ VERZE DETEKTORU PMD DIGI

Aktualizováno 22.2.2014


Základní popis starší verze PMD DIGI I. UPD_7

PMD DIGI je digitální verze pulsního detektoru, která díky mikroprocesorovému zpracování naměřených dat umožňuje daleko lépe detekovat a identifikovat nález ve velkých hloubkách.
Software umožňuje kompletní nastavení časování a všech parametrů, definování vlastních detekčních módů včetně vlastní organizace čtyř-řádkového displeje (LCD 4x20zn.), volitelné nastavení tónů (jednoduchý, multitón podle Target_id, D.I.R. atd., spojitý-VCO pro pin-point, AM modulace), vlastní pojmenování módů a jednotlivých nálezů pomocí čísla Target_id a 8-znakového popisu.
V současné době jsou k dispozici jeden detekční a dva diskriminační filtry pracující na principu měření vodivosti. Filtry se dají libovolně kombinovat.
Napájení detektoru je univerzální, vybíjení akumulátoru nemá díky step-up měniči vliv na stabilitu a funkce detektoru. Samozřejmostí je ochrana aku před vybitím, automatické vypíná při nečinnosti, automatické udržování maximální citlivosti, ochrana proti zkratu cívky, zálohování parametrů jedním tlačítkem (backup) při experimentech s nastavením detektoru, orientační scanner pro určení tvaru nálezu s nastavitelným ziskem, orientační osciloskop pro kontrolu cívky, digitální řízení hlasitosti, nastavení kmitočtu pro minimalizaci interferencí, analyzátor cívky atd.

Co je nového ve verzi software 7.01.D ?

Hlavně byly odstraněny drobné chyby, přidán HW filtr VF rušení, upraveno MENU a přidána AM modulace tónů (t.j. změna hlasitosti) při detekci, takže kdo je zvyklý na sluchátka a (téměř) trvalý tón, může si nastavit tuto variantu. Dále software nabízí možnost použití větší paměti EEPROM a tím pádem jednoduše přepínatelné nastavení detektoru pro různé cívky či rozdílný terén.

Co je nového ve verzi software 6.07.A ?

V prvé řadě byl přidán druhý detekční mód - DET MODE 2. Na rozdíl od DET MODE 1 z verze 6.05 používá složitější sekvence detekčních pulsů a dosahuje lepší hloubky při detekci.

Dále bylo k funkci TR_HOLD přidáno nastavení CITLIVOSTI detektoru pro případ, že se jedná o zamořený terén a detektor produkuje nepoužitelné/falešné signály. Po zapnutí je detektor automaticky nastaven do citlivějšího DET MODE 2, případné přepnutí do DET MODE 1 lze provést v MENU-PARAMETRY. Toto jediné nastavení se neukládá, po vypnutí a zapnutí detektoru bude opět detektor nastaven v DET MODE 2. Samotné nastavení parametrů DET MODE 1 a 2 si již detektor pamatuje, v EEPROM je uloženo odděleně.

Napětí aku lze zvolit 12V nebo 10.8V, napětí 9.6V se při větším vybití a maximálních výkonech ukázalo jako nedostatečné, i když s rozumem bez problémů i do budoucna použitelné – pouze měnič už funguje za hranicí výrobních tolerancí.

Zajímavou funkcí je i MAX BEEP – při dosažení maxima síly signálu detektor krátce pípne, lze tak zběžně zaměřit střed nálezu či odhadnou tvar (např. v případě obruče pípne dvakrát, vždy na hraně obruče).

Je vylepšeno zobrazení na LCD, displej inteligentně zobrazuje měřené parametry podle Vašeho nastavení. V prvním řádku je vedle názvu módu zobrazena i aktivace jednotlivých diskriminačních filtrů: D=DIR, N=NOTCH, I=SMART, pod těmito písmenky se hvězdičkou zobrazuje jejich momentální aktivace.

Zkratky přednastavených detekčních módů:


  • ALLM – all metal, detekuje všechny kovy
  • PINP – pin point, zaměření nálezu podle výšky tónu
  • SCAN – scanner, grafické zobrazení síly signálu
  • DIR1 – diskriminační mód 1 pro eliminaci drobného šrotu
  • DIR2 – diskriminační mód 2 pro hledání mědi, stříbra, zlata, hliníku a dalších dobře vodivých kovů
  • FULL – all metal mód se zobrazením všech měřených veličin
  • TEST – testmode pro nastavení diskriminačních filtrů
  • PWRT – testmode pro nastavení ochran zdrojů

Zjednodušený princip detekce a diskriminace


Detektor používá klasickou metodu dvojité integrace, známou a používanou v běžných měřících přístrojích. Integrace je analogová, což umožňuje použití relativně pomalého A/D převodníku a abych řekl pravdu, může být rychlý, jak chce, ale vždycky bude nějaký rozdíl. Integrátor je čtyřkanálový, což umožňuje variabilní konfiguraci k dosažení optimálního výsledku podle požadavků. Momentálně se využívají 3 kanály - detekce , D.I.R. a měření vodivosti, čtvrtý kanál je nachystaný v rezervě.

Prubehy PMD_DIGI

Průběh A je samotný základní signál z cívky, průběh B je sekvence jednotlivých integrací základního signálu. Část 1. je integrace aktivní části signálu, t.j. samotné měření, část 2. je referenční - před integrací se základní signál invertuje a při integraci přičte k hodnotám z části 1. Výsledkem je potlačení šumu a náhodných signálů. Tyto vzorky se následně v části 3. převádí A/D převodníkem a v procesoru se z nich dále počítá plovoucí průměr z 8 posledních vzorků. Výsledné naměřené hodnoty jsou velmi stabilní a lze je dále bez problémů matematicky zpracovávat.

Prubehy PMD_DIGI

Na druhém obrázku je vidět změna průběhů po přiblížení kovu k cívce. Ten zpětný zákmit v části 1., kterého jste si určitě všimli i přes mizernou kvalitu fotografie, je daný jiným časováním funkce D.I.R., princip zůstává stejný.


TATO STRÁNKA OBSAHUJE POPIS STARŠÍ VERZE DETEKTORU PMD DIGI