PMD DIGI 1+ , HW UPD_11

Aktualizováno 16.1.2019

            ÚVOD


Po delší době vznikla nová a VYLEPŠENÁ verze PMD DIGI - verze UPD_11. Pár let to bohužel trvalo, navíc se na tom dost podepsal zahraniční partner, který neustále požadoval nějaké úpravy, takže vývoj zabral docela dost času, ale nakonec se snad podařilo. Ve výsledku stejně vznikly dvě odlišné verze a pevně věřím, že ta moje se ubírá tím lepším směrem. Bohužel nahrazovat i běžné součástky druhořadým smetím je cesta špatným směrem a jako autor jsem pocítil i jisté zklamání, když jsem viděl, jak se dá dobrá myšlenka znetvořit. Ale tak už to chodí. Na druhou stranu je dost poznat, jak rychle rostou v ČR ceny DPS i součástek. Myšlenka, že SMT montáž je levnější už dávno není pravda, některé SMT součástky prakticky zmizely z trhu. Každopádně další verze PMD už bude SMT, jen musím hodně zvážit, kterým komponentům se vyhnout.

Stále ovšem platí, že se jedná o hloubkový detektor vhodný pro větší předměty. Pro hledání mincí v terénu zamořeném Fe šrotem se opravdu nehodí, i když to samozřejmě umí. Problém je v tom, že v základní verzi jen jedna cívka dokáže měřit pouze vodivost kovů, což je u slitin typu mince docela problém. Na druhou stranu není problém jej použít například pro vyhledávání železitých meteoritů, nebo třeba zlatých valounů tam, kde civilizace ještě nezanechala svoji stopu.

Důležitých informací je tolik, že bude chvíli trvat, než je všechny sepíšu...


ELEKTRONICKÉ TLUMENÍ CÍVKY


První zásadní vylepšení je ELEKTRONICKÉ TLUMENÍ CÍVKY. Už nemusíte experimentálně měnit odpory při výměně cívky, všechno se dá nastavit v MENU. Díky čtyřem nezávislým PROFILŮM můžete připojit čtyři různé cívky a pro každou nastavit jiné tlumení. Byl trošku probém s rámovou cívkou 1x1m a malou citlivostí, ale i to se podařilo vyřešit.

ELEKTRONICKÝ POTENCIOMETR RPI


Druhé zásadní vylepšení je ELEKTRONICKÝ POTENCIOMETR RPI - t.j. nastavení pracovního bodu integrátorů. Původní mechanický trimr byl nahrazen elektronickým, v MENU v každém PROFILU lze nastavit nezávisle jinou hodnotu RPI. Tento trimr měl být sice původně ve verzi UPD_8 při oživení nastaven na pevnou pozici, ale praxe ukázala, že to tak jednoduché není.

        

PŘEDDEFINOVANÉ DETEKČNÍ a KALIBRAČNÍ MÓDY


Detektor obsahuje několik předdefinovaných a kalibračních módů. Nastavení každého módu lze libovolně měnit, daný mód aktivovat či deaktivovat. Toto nastavení se může lišit v závislosti na verzi SW.

DETEKČNÍ módy

  • ALLM - klasický ALL METAL mode
  • SCAN - SCANNER - grafické zobrazení síly signálu
  • SCRP - SCRAP - filtrace drobného šrotu typu alobal, vršky
  • DIR     - DEEP IRON REJECT - filtrace šrotu včetně železa. Odfiltruje i slitiny s nízkou vodivostí
  • NTCH - NOTCH - filtrace kovů s vodivosti blízkou železu
  • SMRT - SMART - akceptuje pouze kovy s vysokou vodivostí

KALIBRAČNÍ módy

  • CALM - kalibrace časování 1
  • CALW - kalibrace časování 2
  • CDNS - kalibrace filtrů DIR, NOTCH, SMART

Na správném nastavení této kalibrace závisí správná funkce všech filtrů!    Podrobný popis kalibračních módu najdete v manuálu


PRŮBĚŽNÉ ZOBRAZENÍ VODIVOSTI a TARGET_ID


Na rozdíl od předchozí verze, která vyhodnocovala vodivost kovů staticky, v této verzi je vyhodnocení vodivosti zobrazováno průběžně. Nejenom, že je to rychlejší, ale i přehlednější. Navíc je systémem posuvného registru zobrazeno posledních 5 měření ve formě znaků, což se hodí tehdy, když je toho pod cívkou víc. Zbývající pozice displeje zobrazuje Target_ID ve formě čísla.

Mód SCRP - "scrap" vlastně koncentruje to podstatné z funkcí detektoru. Potlačuje drobný šrot jako alobal a vršky, zbytek nechává na vůli hledače.

                 

Použité znaky:
_     kov nebo slitina s velmi nízkou vodivostí
-     kov nebo slitina s nízkou vodivostí
F     střední vodivost, železo
+     slitina s vysokou vodivostí
*     barevný kov s vysokou vodivostí

Příklad:
_ _ _ _ _     alobal, vršky, kov s velmi nízkou vodivostí
- - - - -     kov či slitina s nízkou vodivostí
F F F F F     železo
+ * + + *     barevný kov nebo slitina s vysokou vodivostí
+ F F _ _     více kovů pohromadě, lépe řečeno smetiště

Tyto výsledky dostanete logicky pouze tehdy, pokud provedete správnou kalibraci detektoru, která je popsaná v manuálu.


NOVÝ PROCESOR


Původní procesor byl nahrazen výkonnějším s větší pamětí, tím pádem byl kompletně přepsán SW a zlikvidovány (snad) všechny bugy, známé z verze 9 a které vznikly ve snaze uspořit paměť. Detektor teoreticky umožňuje i zákaznickou aktualizaci SW, otázka je, kdo bude ochotný si koupit či postavit jednoduchý programátor ATMEL FLIP. Pokud snad někoho napadlo, že když už bude k dispozici schema i SW, lze udělat nelegální kopii, tak předem upozorňuji, že tak lehké to nebude. Vznikne patrně neřešitelný problém. Podobný vývoj se bohužel nedá dělat zadarmo a každý koníček něco stojí...

NAPÁJENÍ


K napájení lze stále použít - dnes už nepraktický - 12V Pb aku, nebo tři Li články.

DOSTUPNÉ VERZE


K dispozici je stejně jako dříve verze pro bastlíře, tj. neosazená deska, pouze s osazeným naprogramovaným procesorem v patici, EEPROM v patici a krystalem 30MHz. Dále je k dispozici oživený modul i kompletní verze v krabičce, pouze bez akumulátorů a hledací cívky. Je zachována zpětná kompatibilita s verzí UPD_8, co se týká použití cívek, předního panelu atd.

MODIFIKACE STARŠÍ VERZE UPD_8


Mám navržený rozšiřující modul pro verzi UPD_8, který se zasune do původní patice DIL-40 a umožní tak používat nový SW na starším HW. Jediný rozdíl je, že nebude fungovat ELEKTRONICKÉ TLUMENÍ CÍVKY. ELEKTRONICKÝ POTENCIOMETR RPI fungovat bude. Záleží na poptávce, netuším, jaký bude zájem a jestli má smysl objednávat plošné spoje. Musíte POSLAT POPTÁVKU, jinak to zůstane v krabici jako slepá cesta.

PŘESKOČENÉ VERZE UPD_9 a UPD_10


Pokud vás zajímá, kam zmizely tyto dvě verze, tak UPD_9 byla vlastně UPD_11 s jiným typem procesoru. UPD_10 je SMT verze, bohužel příliš šílená a složitá na to, aby byla prakticky realizovatelná. Je potřeba to celé předělat.