Ing. Zdeněk Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
- - HLAVNÍ STRÁNKA - STRÁNKA PROJEKTU PMD BASIC - DISKUSE K TÉMATU

Nový software UPD_4 pro modul PMD BASIC
čára
PMD

Bylo zrychleno časování, které lépe využije Lorentzovu či jinou podobně kvalitní cívku. Je nutno dát pozor i na připojovací kabel cívky, hlavně na nefunkční verze koaxu RG-58 a špatnou dvojlinku, se kterými cívka a tím i detektor prostě nefungují. Vhodný 50ohm RG-58C/U obsahuje pouze stříbrné lanko jako obal i střed, nikoliv alobal jako stínění, tvrdý drát jako střed a podobně. Dvojlinka musí mít průřez 2x1.5mm a nejlépe větší rozteč mezi vodiči. Na připojení cívky je nejvhodnější BNC, na druhém místě je F-konektor.

Více o správné cívce najdete v manuálu Oziveni_pmd_cz.pdf v části Výroba cívky, který najdete ZDE»» Pozor - uváděná délka drátu 25m platí pro PMD DIGI, pro PMD BASIC platí původní délka 35m.

Switch PW1 nyní slouží k přepínání úzký/široký puls, switch PW2 přepíná opakovací kmitočet 100Hz/400Hz. Opakovací kmitočty jsou starším verzím upraveny a zvoleny záměrně tak, aby došlo k omezení interferencí s 50Hz sítí. Široký puls a vyšší opakovací frekvence na jednu stranu zlepšují dosah, na druhou stranu výrazně zvyšují spotřebu detektoru.

Nastavení detektoru zůstává stejné, DW1 a DW2 se nastaví nejvyšší citlivost (je nutné zkontrolovat napětí v bodě TEST-POINT, více ZDE»» ) , RW1,RW2 a potenciometr DISKRIMINACE se nastaví tak, aby ručka měřícího přístroje nad rezavým železem zůstavala ve středu stupnice (železo se projeví charakteristickým zavrtěním ručky, lépe to popsat nejde) a správně fungoval DIR pro drobné železné a rezavé předměty. Šrot a některé levné slitiny se projeví zápornou výchylkou, čisté barevné kovy kladnou výchylkou. Pro lepší vyhodnocení se doporučuje použít měřící přístroj s malým tlumením systému (rychlá reakce ručky MP) a vhodné je doplnění odporu 1K až 2K2 paralelně k odporu R28 (má hodnotu 10K). Odpor se nachází vedle integrovaného obvodu U6 vpravo v poslední čtvrtině DPS svisle a v polovině DPS vodorovně - viz foto v manuálu.- - HLAVNÍ STRÁNKA - STRÁNKA PROJEKTU PMD BASIC - DISKUSE K TÉMATU

    


Valid HTML 4.01 Transitional