Ing. Zdeněk Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
- - HLAVNÍ STRÁNKA - STRÁNKA PROJEKTU PMD BASIC - DISKUSE K TÉMATU

ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL PMD_MER
čára
pro modul PMD BASIC - montážní návod

Rozšiřující modul PMD_MER pro detektor PMD BASIC umožňuje orientační měření ABSOLUTNÍ hodnoty vodivosti nálezu. Umožní tím mnohem přesnější posouzení, o jaký nález se jedná. Měření vodivosti se provádí tak, že po lokalizaci nálezu je nutno POMALU přiblížit cívku k nálezu asi na 80% detekční vzdálenost (nastavitelné) a v tomto okamžiku je vodivost změřena a na nastavenou dobu zobrazena na měřící přístroji. Zmíněné „přiblížení” většinou v praxi znamená odhrnutí vrstvy listí+svrchní hlíny a přitisknutí cívky těsně k zemi. Modul je nutno nastavit pro konkrétní cívku a detektor.

Mechanické upevnění modulu je provedeno tak, že do distančních sloupků základního modulu se našroubují dva prodlužující distanční sloupky (součást dodávky) a na ně se připevní rozšiřující modul.

Elektrické připojení modulu je provedeno pomocí 8-pinového PRINT konektoru (samec,na fotografii vlevo nahoře). Drátové přívody k protikusu konektoru (samice) je nutno naletovat přímo na vývody integrovaných obvodů základního modulu PMD Basic, je proto nutná určitá zručnost a použití mikropájky, neboť se jedná o vývody CMOS obvodů !


PMD
Zapojení PRINT konektoru

Vysvětlivka : odkazy na modré čtverce platí pro následující obrázek. Označení Pin 4-UC3 znamená pin číslo 4 integrovaného obvodu UC3.

- GND - zem detektoru (mínus baterie). Spojit s pinem označeným zelenou barvou ve čtverci 2. Pin 4-UC3.

- MP OUT - připojení měřícího přístroje (druhý vývod MP spojený s GND zůstává zapojený do základního modulu.

- +8V - napájecí napětí 8V. Spojit s drátem označeným žlutou barvou ve čtverci 1.

- DET - vstup detekce. Spojit s pinem označeným fialovou barvou ve čtverci 2. Pin 1-UC3.

- HI TON - akustická signalizace měřícího bodu. Spojit s pinem označeným světle modrou barvou ve čtverci 3. Pin 9-DD1.

- LED MP - optická signalizace měřícího bodu. Připojit na anodu nízkopříkonové LED (není součástí dodávky), katodu spojit s GND.

- MER - vstup měření. Spojit s pinem označeným tmavě modrou barvou ve čtverci 2. Pin 7-UC3.

- +15V - napájecí napětí 15V. Spojit s pinem označeným červenou barvou ve čtverci 2. Pin 8-UC3.

Přípojné body

Ve čtverci 1. se nachází pouze drátová propojka. Ve čtverci 2. se nachází obvod UC-3. Tečkou na pouzdru je označen vývod číslo 1, číslování pokračuje proti směru hodinových ručiček po obvodu pouzdra, t.j. ve stejné řadě jsou vývody 1,2,3,4, vývod 5 je naproti vývodu 4 a vývod 8 je naproti vývodu 1. Ve čtverci 3. se nachází obvod DD1.

Vzhled poslední verze plošného spoje základního modulu PMD Basic je jiný, nicméně tyto přípojné body jsou pro všechny verze detektorů stejné !

PRIPOJNE BODY

Popis funkce trimrů na modulu PMD_MER

- MEASURE POINT - měřící bod. Relativní okamžik (vzdálenost/hloubka), kdy je vodivost nálezu změřena. Nastavuje se přibližně na 80% detekční vzdálenosti.

- TIME - doba zobrazení na měřícím přístroji. Rozsah je 0.5s - 1.5s, poté je údaj smazán a je nutno znovu „změřit”.

- MIN METER - nula měřícího přístroje (MP). Nastavuje se tak, aby alobal nedával téměř žádnou výchylku, železo střední výchylku měřícího přístroje.

- METER LIMIT - omezovač výchylky měřícího přístroje. Chrání měřící přístroj před přetížením. Tato situace nastává při rychlém mávnutí cívkou nad kovem s velkou vodivostí, ručka „jde za roh” a MP se může poškodit. Nastavuje se NA ZÁVĚR NASTAVOVÁNÍ MODULU těsně za konec stupnice MP (před „doraz” ručky).

- MAX METER - nastavení maximální výchylky MP pro kov s vysokou vodivostí. Nastavuje se přibližně na 95% plné výchylky MP.


Připojení a nastavení modulu

Jak už bylo zmíněno, přípojné vodiče se letují přímo na vývody zmíněných integrovaných obvodů. Pokud vlastníte mikropájku, není montáž nijak složitá. Důrazně varuji před používáním obyčejné trafopájky, jedná se o obvody CMOS a jejich výměna je problematická, neboť DPS je zespodu zalakovaná kvůli vlhkosti !

Nastavte trimr METER LIMIT a TIME do pravé krajní polohy, trimr MAX METER do středu dráhy. Připravte si alobal, kus obyčejného rezavého železa (nikoliv kombinačky!) a kus čisté mědi (pozor na slitiny stejné barvy, např. bronz - viz dále),stříbra či stříbřené mědi nebo kus hliníku - dále jen měď. Ideální je měděný či hliníkový chladič, masivní stříbrný přívěšek apod. Nepoužívejte zlato, pokud nemáte skutečně masivní zlatý odlitek s ryzostí 999/1000! Příměsi ve zlatě rapidně snižují vodivost slitiny, což časem zjistíte, až si přeměříte domácí klenoty.

Nastavování modulu provádějte venku, mimo dosah civilizace. Měřící modul je velmi citlivý na rušení, daleko více, než samotná detekce! K nastavení stačí obyčejný multimetr, veškerá měření jsou proti GND (mínus baterie). Nastavení trimrů se navzájem ovliňují, tudíž k optimálnímu výsledku musíte dojít postupným upravováním všech nastavených hodnot podle popsané procedury. Samotný detektor nastavte tak, jako byste šli hledat, čili běžné nastavení citlivosti atd. Vypněte DIR, zvolte mód ALL METAL.


1. Zapněte detektor, nechce cca 30 vteřin ustálit parametry. Potenciometr METER LIMIT nastavte po směru hodinových ručiček na PRAVÝ doraz !

2. V měřícím bodě M2 nastavte trimrem MEASURE POINT (měřící bod) napětí 7.2V. Čím vyšší napětí nastavíte, tím dříve (hlouběji) bude modul měřit, ovšem tím méně přesné budou výsledky měření. Okamžik měření je indikován bliknutím červené LED na modulu, akusticky pípnutím (pomocí pinu HI TON) a případně opticky pomocí pinu LED MP.

3. V měřícím bodě M1 nastavte trimrem MIN METER napětí 1.0V. Čím více bude napětí kolísat, tím silnější rušení máte kolem sebe ! Napětí nelze nastavit na méně než asi 0.6V, ovšem tuto hodnotu zde zřejmě nakonec naměříte po záverečné optimalizaci nastavení. Tato hodnota se zvýší po přiblížení kovu k cívce.

4. Pomalu přibližujte měď k cívce. Kov je vhodné přibližovat kolmo k cívce, nikoliv z boku jako při hledání. Nejprve by se měl ozvat signál nálezu, po dalším přibližování musí červená led na modulu krátce bliknout - toto je okamžik změření vodivosti. Tuto vzdálenost lze upravit trimrem MEASURE POINT. Pro začátek doporučuji držet se 60%, maximálně 70% detekční vzdálenosti. Zvlášť pro měď bohužel platí, že na její změření je potřeba trošku menší vzdálenost než např. pro železo. Nastavte trimrem MAX METER výchylku ručky na 90% maximální výchylky MP.

5. Pomalu přibližte železo k cívce a trimrem MIN METER nastavte tak, aby pro železo MP ukazoval přibližně střed stupnice, spíše o trošku méně (40% - 50%). Body 4 a 5 podle potřeby zopakujte.

6. Zkuste přiblížit alobal. Měřící přístroj by neměl ukázat téměř žádnou výchylku. Stejně tak slitiny kovů s horší vodivostí neukáží téměř žádnou výchylku, slitiny kovů s dobrou vodivostí (např. bronz) budou vykazovat výchylku kolem 30% - 40%.

7. „Mávněte” rychle mědí v těsné blízkosti cívky - ručka se pravděpodobně vychýlí za maximum. Nastavte omezovač výchylky trimrem METER LIMIT těsně za konec stupnice MP (před „doraz” ručky). Pokud v budoucnu pohnete trimrem MAX METER, musíte znovu nastavit i omezovač.Empiricky zjištěná velikost výchylky ručky MP pro různé kovy (od minima po maximum)

alobal - slitiny kovů s nízkou vodivostí - některé slitiny kovů s vysokou vodivostí - železo - hliník/měď/stříbro

- - HLAVNÍ STRÁNKA - STRÁNKA PROJEKTU PMD BASIC - DISKUSE K TÉMATU

    


Valid HTML 4.01 Transitional