Ing. Zdeněk Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
SYNCHRONNÍ MĚNIČ +8V/-5V SE STABILIZACÍ
čára

ZPĚT NA VÝCHOZÍ STRÁNKU

Jedná se o jednoduché zapojení, využívající měnič ICL7660. Jelikož jeho výstupní napětí je poměrně měkké, je za něj zařazen LOW-DROP (nízkoúbytkový) stabilizátor, který stabilizuje výstupní napětí na -5V. Při napájecím napětí +8V je maximální výstupní proud asi 50mA/5V, pokud použijete vyšší napájecí napětí, maximální proude se zvýší. Odběr samotného měniče se stabilizátorem je asi 2-4mA podle zatížení. Jako reference pro záporný stabilizátor je použito kladné napětí +8V (nebo jiné dostupné stabilizované). Napájení samotného měniče může být nestabilizované (např. přímo z aku). Přes odpor R2 je možno zavést externí synchronizaci, pracovní kmitočet měniče potom bude polovina kmitočtu synchronizace. Maximální synchronizační kmitočet by neměl převýšit 10Khz, mírně potom klesá účinnost měniče.


Jako stabilizátor je použit komparátor LM393 (nebo podobný), který nemá na výstupu párovou dvojici tranzistorů, ale otevřený kolektor, který je posílený externím PNP tranzistorem.

Pokud potřebujete, aby synchronizovaný měnič běžel i v případě, že se zdroj synchronizace zastaví (např. oscilátor při odpojení cívky), přidejte do serie s odporem R2 kondenzátor cca 68p-100p. Měnič v tom případě poběží asynchronně, ovšem na poněkud nižším kmitočtu, což v praxi většinou nevadí.

UPOZORNĚNÍ - klasický ICL-7660 je použitelný jen do napájecího napětí 10V, pro napájení 12V je nutno použít ICL-7660A, pro napětí 12V-20V ICL-7662 !


Schema měniče +8V/-5V

DODATEK

Při posledních měřeních jsem zjistil, že všechny záporné stabilizátory, které mám na stole, potřebují ke své činnosti úbytek napětí jen 0.7V . Takže výše zmíněné zapojení tím pádem trošku ztrácí smysl a lze použít jen měnič 7660 + klasický záporný stabilizátor 79Lxx.


ZPĚT NA VÝCHOZÍ STRÁNKU

HLAVNÍ STRÁNKAValid HTML 4.01 Transitional