Ing. Zdeněk Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
- - HLAVNÍ STRÁNKA - HLAVNÍ STRÁNKA PROJEKTU - DISKUSE K TÉMATU

PROJEKT IB JUNIOR - úpravy
čára
Drobné úpravy pro verzi UPD_3


1. VCO (indikace síly signálu změnou tónu) bude lépe fungovat (indikace bude plynulejší), pokud mezi body B6 a B16 zapojíte odpor 10K. Lze zkusit i jiné hodnoty podle potřeby.


2. Po celkovém oživení přidejte do serie s odporem R58 (bod B10) odpor cca 100K. Zjemníte tím regulaci TR-HOLD.


3.Trimr RP8 (dolní limit aku) bude v případě použití aku 12V (se kterým se původně vůbec nepočítalo, ale funguje bez problémů) zřejmě na doraz. Je vhodné jej v tomto případě nahradit trimrem 50K nebo zvýšit hodnotu R84.


4. Při vyšších hodnotách zbytkového napětí na RX cívce již mohou být DC kompenzační obvody OZ5B nebo OZ6B v saturaci (detektor je potom nefunkční) - v tom případě zvyšte hodnoty R37 a R55 na 56K, v nouzi můžete použít i větší.
- - HLAVNÍ STRÁNKA - HLAVNÍ STRÁNKA PROJEKTU - DISKUSE K TÉMATU

    


Valid HTML 4.01 Transitional