Ing. Zdeněk Sehnal ml. - HQ ELEKTRONIC
Co ovlivní citlivost IB detektoru

ZPĚT NA VÝCHOZÍ STRÁNKU

sluníčko Amplituda TX oscilátoru

Čím větší amplituda, tím větší dosah detektoru. Při klasickém oscilátoru a 12V je optimální amplituda cca 15-20V špička-špička.

sluníčko Správně kompenzovaná cívka

Správně kompenzovaná cívka se projeví jednak minimálním zbytkovým signálem, jednak maximálním fázovým posuvem mezi TX a RX signálem. Zatímco minimální zbytkový signál Vám umožní použít větší zisk předzesilovače, fázový posuv je zase důležitý pro správnou funkci diskriminace.

sluníčko Zisk předzesilovače RX

Zisk předzesilovače nastavíme tak, aby na jeho výstupu byla amplituda zbytkového signálu cca 500mV. Pro správnou funkci detektoru není důležitá absolutní velikost zbytkového signálu, ale velikost jeho změny při přiblížení kovu. Dále je důležité, aby se předzesilovač nepřebudil při blízkém nálezu většího předmětu, což by způsobilo falešné signály. Optimální zisk předzesilovače je minimálně 100x, lépe 200x a více !

sluníčko Celovlnný fázově citlivý detektor

Ve většině detektorů se používá pouze půlvlnné vyhodnocení signálu, což ssebou přináší spoustu nevýhod, jako je špatná odolnost proti superponovanému šumu a změně ss složky signálu vlivem rušení. Důsledkem je nutnost použití menšího zisku následných zesilovačů,nutnost nastavení vyšší hranice komparátorů, které vyhodnocují signál ze ss zesilovačů a tím i celkově nižší citlivost detektoru. Navíc takovýto detektor prakticky nelze oživovat v dílně plné rušení z různých zdrojů. Při použití celovlnného usměrnění se rušivé složky a superponovaný šum (pokud se jedná o náhodný nebo pseudonáhodný zdroj rušivého signálu) eliminují a zůstane jen užitečný rozdílový signál, který se mnohem lépe zpracovává.

sluníčko Filtry šumu a rušení

Signál z komparátorů, vyhodnocující signály z jednotlivých větví detektoru je potřeba zpracovat tak, aby se eliminovaly falešné signály způsobené šumem a mikrofonií cívky. Dosáhne se toho různou časovou konstantou pro kladné (užitečné/nález) a záporné (rušivé/nežádoucí kovy) pulzy. V praxi to znamená, že je potřeba např. 10x delšího kladného pulzu pro signalizaci nálezu než záporného. Znamená to sice pomalejší pohyb cívky, ale všechny nežádoucí signály jsou díky svému charakteru úspěšně potlačeny (jejich střída je přibližně 1:1 až 3:1). Projeví se skutečně jen signál,který má tu správnou dobu trvání a nelze jej vyvolat náhodným šumem nebo mikrofonií. To umožní nastavit práh komparace signálů na nižší hodnotu a tím zvýšit citlivost detektoru.

sluníčko

Na simulaci je vidět, že klasický komparátor (modře) dává sice čistý signál při nálezu (kladná úroveň), ovšem mimo nález dává náhodně signál také, což v praxi znamená nutnost stáhnout citlivost. Naproti tomu komparátor s upravenou časovou konstantou (červeně) dává čistý signál při nálezu a mimo nález nedává signál žádný.


sluníčko Odhad citlivosti cívky - empirický vzorec, berte prosím s rezervou

Odhad koeficientu citlivosti cívky detektoru Sabre Advanced (použitelné i pro další varianty pracující na stejném principu). Samotný dosah detektoru je samozřejmě možno dále ovlivnit průměrem cívky, velikostí detekovaného předmětu a celkovým nastavením. Nicméně se špatnou cívkou ani sebelepší elektronika nic nezmůže.

Kc = ( Ut / Ur ) x Y


Ut - napětí na TX (špička-špička) [V]
Ur - napětí za předzesilovačem (špička-špička) [V]
Y - zisk předzesilovače pro Ur=500mV (t.j. přepočítat pro jiné hodnoty Y = ( Y´ / Ur ) x 0.5 ) [ - ]


Zde je to všechno v jednom vzorci pro libovolný zisk předzesilovače ( Y ), stačí dosadit naměřené hodnoty Ut, Ur a Y :


Kc = ( Ut x Y x 0.5 ) / ( Ur^2 )


Napětí je nutno měřit osciloskopem.

Slušná cívka by se měla pohybovat kolem hodnoty 2000 a více. Pokud budete ochotni přispět svým měřením, budu rád.


ZPĚT NA VÝCHOZÍ STRÁNKU

HLAVNÍ STRÁNKA

Valid HTML 4.01 Transitional