EMULÁTOR IB CÍVEK


Stručný popis funkce


Obvod slouží k otestování funkčnosti IB detektoru, pokud nemáte k dispozici hotovou cívku. Předem je nutno říct, že existuje spousta variant cívek s různými parametry a všechny prostě nasimulovat nejdou, takže pro konkrétní cívku (s jiným fázovým posunem mezi TX a RX signálem) budete muset upravit nastavení detektoru. Stejně tak fáze a amplituda se u cívky mění spojitě, u simulátoru se mění skokově a tomu taky odpovídá odezva detektoru. Nicméně pro základní testy postačí. Primárně je obvod určen pro testování detektoru Sabre Advanced II..


Emulátor cívky

Schema v plném rozlišení si můžete stáhnout ZDE»»


Připojení emulátoru k detektoru


Emulátor využívá TX oscilátor a TX cívku detektoru, protože pak testujete cívku přímo na skutečném pracovním kmitočtu, který by se měl pohybovat v rozmezí 8-15kHz. Cívku lze nahradit zkušební cívkou, klidně vinutou i na feritovém jádře, ale měl by být dodržen kmitočet, na kterém bude detektor pracovat. Problém bývá seriově buzená cívka (IB JUNIOR), tam musíte použít originál cívku a dát pozor i na to, že zem TX cívky u IB JUNIORu je jinde než zem RX cívky, nesmíte je spojit. Bod B1 se tedy připojí na "horký"-neuzemněný konec TX cívky, body B2 a B3 se spojí s RX předzesilovačem a bod B4-zem se spojí se zemí/stíněním RX.

Nastavení emulátoru


Emulátor lze oživit a otestovat nejlépe osciloskopem, v nouzi pomocí ANALYZÁTORU IB CÍVEK. Fázový posun signálů mezi body B1 a B3 by měl být přibližně 90°, za předzesilovačem pak bude ještě otočený/invertovaný o 180°, t.j. celkově 270°. Trimrem RP2 nastavíme úroveň signálu za předzesilovačem RX na cca 1V, není to kritická hodnota.
Při stlačení tlačítek ŽELEZO a GROUND BAL TEST by se měla velmi mírně změnit amplituda signálu v bodě B3, při stlačení tlačítka BARVA by se měl výrazně zvýšit fázový posun signálů B1 a B3, amplituda v bodě B3 by měla zůstat stejná či velmi mírně poklesnout - toto nastavíme trimrem RP1. Určitě existují i jiné možnosti emulace, třeba časem objevím nějakou lepší.

Použití emulátoru v praxi


Použití už vyplývá z názvů tlačítek - v režimu ALL METAL by měl jít nastavit potenciometr GROUND BALANCE tak, aby detektor nereagoval na tlačítko TL2-GROUND BAL TEST, ale pouze na zbývající dvě tlačítka. V režimu DISKRIMINACE už musí detektor reagovat pouze na tlačítko TL3-BARVA a pokud diskriminaci hodně "utáhnete", tak by neměl reagovat ani na toto tlačítko. Znovu upozorňuji, že pro reálnou cívku bude nastavení potenciometrů posunuté.

Schema v plném rozlišení si můžete stáhnout ZDE»»